Foto: Carbon Engineering

V dnešnej dobe sa neustále hľadajú nové spôsoby, ako získať palivo či pohonné látky tak, aby sme neznečisťovali planétu a dokázali tak zachovávať aj neobnoviteľné zdroje nerastných surovín.

Kanadská spoločnosť spravila kľúčový krok vpred v rozvoji technológie, ktorá zachytáva uhlík. Táto technológia bola vytvorená spoločnosťou Carbon Engineering a má za cieľ získať oxid uhličitý zo vzduchu a premeniť ho na uhlíkovo neutrálne palivo, ktoré by sa mohlo využívať aj ako pohonná látka pre automobily. 

Jeden z najväčších problémov s touto technológiou boli najmä náklady. Štúdia uskutočnená v roku 2011 dospela k záveru, že zachytenie jednej tony uhlíka by stálo približne 600 dolárov, čo je v prepočte približne 509 eur. Táto suma bola príliš vysoká, a preto by sa technológia neoplatila tak, ako sa zdalo na začiatku. Carbon Engineering však tvrdí, že cena sa drasticky znížila na 100 dolárov (približne 85 eur) a to urobilo celý proces omnoho úspornejším a výhodnejším.

wikimedia.org

„Vízia spoločnosti Carbon Engineering je znížiť účinky klimatických zmien najmä znižovaním emisií a znížením atmosferického oxidu uhličitého,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Steve Oldham.“Naše čisté palivo je plne kompatibilné s existujúcimi motormi, takže poskytne dopravnému sektoru riešenie, ktoré výrazne zníži emisie a to buď zmiešaním alebo priamym použitím. Naša technológia je flexibilná a preukázateľná.

Spoločnosť bola založená v roku 2009 a medzi hlavnými zástupcami, ktorí spoločnosť podporujú patria Bill Gates a Norman Murray Edwards. Technológia funguje tak, že ťahá vzduch do chladiacich veží, kde potom prichádza k styku s hydroxidom draselným, ktorý reaguje s oxidom uhličitým a mení ho na uhličitan draselný. Po niekoľkých ďalších krokoch sa vytvorí granulovaný uhličitan vápenatý.

Tento produkt sa môže použiť dvojako. Pri zahrievaní sa z uhličitanu vápenatého uvoľňuje oxid uhličitý, natlakovať napríklad do pozemných zásobníkov podobne ako zemný plyn. Spoločnosť ďalej plánuje používať tento plyn pridaním vodíka na výrobu uhlíkovo neutrálneho syntetického paliva, ktoré môže byť priamo použité v automobiloch, lodiach či v lietadlách.


Existujú však aj kritické názory, ktoré sú proti vývoju technológií, ako je táto. Má to byť len odvrátenie pozornosti od iných spôsobov, ktoré by sa dali urobiť na zníženie emisií uhlíka. Existuje ale veľa technologických riešení, ktoré by sa dali využiť, no na to je potrebné aby ich politici či legislatíva presadili.

Spoločnosť tvrdí, že akonáhle sa atmosferické úrovne oxidu uhličitého vrátia späť na bezpečné úrovne, mohli by poskytnúť neobmedzenú a obnoviteľnú formu paliva, ktorá by priniesla významné investície.

Carbon Engineering už od roku 2015 prevádzkuje skúšobnú prevádzku a v súčasnosti zbiera tony uhlíka denne. Dúfajú, že v budúcnosti získajú viac ako 2000 barelov paliva (približne 317 975 litrov).

Pozri aj: Fúzny reaktor v Británii dosiahol vyššiu teplotu ako má Slnko. Do roku 2030 začne vyrábať čistú a lacnú energiu

iflscience.com
Príbehy
0
Komentovať (0)