Foto: chefjancris/, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

V obci Rovné veterinári zachytili prípad besnoty u líšky hrdzavej.

V obci Rovné v okrese Humenné zachytili veterinári prípad besnoty u líšky hrdzavej. Zviera bolo nájdené koncom decembra 2022 uhynuté v extraviláne spomenutej obce.

Besnota u nájdenej uhynutej líšky bola potvrdená tento týždeň Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene. „V súčasnosti RVPS Humenné vykonáva epizootologické šetrenie, ktorého súčasťou je identifikovanie možnej introdukcie choroby,“ povedala Helena Dziaková z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Humennom.

Prísne opatrenia

Za ohnisko nákazy besnoty bol vymedzený kataster obce Rovné. Okolité obce sú zónou pozorovania. Obci Rovné boli nariadené opatrenia ako označenie ohniska nákazy výstražnými tabuľkami, informovanie obyvateľov, že svoje zvieratá musia mať zaočkované proti besnote.

Ilustračná foto: Pixabay

Zároveň musí samospráva vykonať evidenciu všetkých psov, mačiek a iných druhov zvierat. Realizovať treba ochrannú vakcináciu zvierat, ktoré neboli doposiaľ vakcinované. Rovnako zabezpečiť ich označenie mikročipom. Počas nákazy je obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat.

Obec tiež musí zabezpečiť izolovanie a sledovanie zvierat v karanténe, ako aj vyšetrenie nahlásených uhynutých a usmrtených zvierat počas trvania nákazy. Rovnako aj hlásiť zmeny správania sa domácich zvierat či uhynutie voľne žijúcej zveri v ohnisku. Počas trvania nákazy je zakázané premiestňovanie a zhromažďovanie všetkých vnímavých druhov zvierat a ich voľný pohyb.

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat (cicavcov) prenosné aj na človeka. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou. Predchádzajúci pozitívny prípad besnoty v okrese Humenné bol potvrdený 30. septembra 2022 u jazveca lesného. Ulovený bol so zmenami správania v katastri obce Jabloň.

Príznaky besnoty

Podľa vyjadrenia veterinárnej kliniky v Trenčíne prebieha toto nebezpečné ochorenie u psov v dvoch fázach: zúrivej a tichej. Samotná zúrivá fáza má následne tri štádiá. Prvé štádium trvá 1-3 dni a pes sa počas neho stáva apatickým, neposlušným, schováva sa na tmavé miesta, nereaguje na naše rozkazy alebo prestáva rozlišovať známych a neznámych ľudí.

Ilustračná foto: Unsplash

Je nespojný, lapá po dychu a výrazným príznakom je aj zvrátených chuť. Psy v tomto štádiu požierajú napríklad drevo, zeminu, kamene alebo dokonca sklo a podobne. Typickým je aj slintanie. V druhej fáze už prídu záchvaty zúrivosti, psy často hryzú a chcú utiecť. Posledné tretie štádium ničí svalové skupiny a psy umierajú.

Pri tichej forme, ktorá je zriedkavejšia a vyskytne sa približne len v 10 až 20 percentách prípadov, sa prejavujú len príznaky z prvého štádia zúrivej formy. Čo sa týka mačiek, u týchto zvierat sa tiež prevažne vyskytuje zúrivá forma.

Najnovšie články