Ilu: 9gag.com

Možno ste sa aj vy už zamýšľali nad tým, prečo čísla vyzerajú tak, ako vyzerajú.

Všetci vieme, že naše čísla sú arabského pôvodu, no tam zvyčajne naša znalosť o ich pôvode ako začína, tak aj končí. Všetci poznáme tiež rímske čísla, ktoré sa však pre ich zložitosť, absenciu nuly a ich založení na klasických písmenách sa v čase neosvedčili a celý svet si prisvojil práve arabské čísla. Poďme sa teda pozrieť na to, ako vyzerali tieto čísla na začiatku a ako sa časom zmenili až do podoby, v akej ich poznáme dnes.

Prvotné zaznamenávanie čísiel vyzeralo nejako takto:

files.brightside.me
9gag.com

Ako sami vidíte, tento spôsob zápisu bol veľmi neefektívny, najmä ak bolo potrebné zaznačiť vyššie čísla. Tento problém ako prvý rozlúskli Sumeri. Vytvorili znaky, ktoré reprezentovali rôzne vyššie hodnoty.

files.brightside.me
9gag.com

Tento spôsob zápisu ako-tak fungoval, no stále to nebolo ono. Potom sa však objavil muž menom Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi.

Foto: wikimedia.org

Tento veľký matematik videl potrebu zlepšiť zápisy hodnôt do symbolov. Preto vytvoril niečo takéto:

files.brightside.me
9gag.com

Zápis je samozrejme arabsky, čiže je ho potrebné čítať sprava doľava. Určite ste si hneď všimli čísla, ktoré používame aj dnes, ako sú 1, 2, 3 alebo tiež 6 a 9. No ostatné vyzerajú stále dosť odlišne a navyše by sme mohli povedať, že nie sú zapísané v jednej línii. To však malo svoj význam.

Hodnoty prvých čísiel boli vytvorené tak, aby každý uhol v znaku predstavoval hodnotu.

files.brightside.me
9gag.com

Používaním si však ľudia prispôsobili číslo 4 tak, že skrátili jedno rameno kríža a pridali jeden uhol. To ale znamenalo, že  pôvodná myšlienka zápisu o počte uhlov nefungovala.

files.brightside.me
9gag.com

Poďme sa teraz pozrieť na ďalšie čísla. Aby sme chápali zápis týchto čísiel, pridáme k ním rozdeľovaciu čiaru.

files.brightside.me
9gag.com

Kruh na pravej strane reprezentuje číslo 5, pretože sa podobá na zavretú päsť s piatimi prstami a je pod čiarou. Desiatka je znázornená rovnako, avšak nachádza sa nad čiarou.

Čísla 6 a 7 majú pridaný uhol pomocou čiar, čo opäť reprezentuje pôvodnú myšlienku o počte uhlov.

files.brightside.me
9gag.com

Pri zápise čísiel 8 a 9 sa postupovalo opačne, bolo potrebné od desiatky odčítať uhly, ktoré boli pod symbolom.

files.brightside.me
9gag.com

Časom pre zjednodušenie a zrýchlenie zápisu sa číslo 8 upravilo do súčasnej podoby, kde namiesto kreslenia dvoch paličiek sa urobil jednoduchší kruh.

Ako ale vznikli čísla 5 a 7 do dnešnej podoby? Pri zapisovaní týchto čísiel bola stále dôležitá poloha nad alebo pod čiarou.

files.brightside.me
9gag.com

Tento zápis však vyžadoval viaceré zdvihnutia pri písaní a nebol tak efektívny. Pre zníženie počtu prerušení pri písaní týchto čísiel sa zápis vyvíjal takto:

files.brightside.me
9gag.com

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo niektorí ľudia dávajú pri čísle 7 do stredu malú čiarku, je to práve pozostatok pôvodného zápisu.

Neskôr z praxe vyvstavala potreba zapísať nulu. Keďže číslo 5 sa vyvinulo do inej podoby, tak sa symbol prázdneho kruhu začal používať pre vyjadrenie nuly. Pri pridaní ďalšieho čísla pred ňu sa všetky hodnoty posunuli o jeden rad, a tak mohla vzniknúť aj desiatka, ako aj metóda súčasného zápisu všetkých celých čísiel.

Takže teraz už viete, ako sa z tohto:

files.brightside.me
9gag.com

Stalo toto :

files.brightside.me
9gag.com

Aj keď je matematika pre mnohých študentov postrach číslo jeden, nedá sa jej uprieť jej dôležitý význam pre ľudstvo. A je fascinujúce, že symboly, ktoré pred vznikli pred vyše tisíc rokmi, stále používame prakticky bez zmeny aj dnes.

Pozri aj: V Izraeli rok 5778 v Japonsku iba rok 30. Toto je 10 krajín, v ktorých sa budúci rok nebude niesť v znamení čísla 2018

Príbehy
0
Komentovať (0)