Každý z nás má nejaké koníčky a hobby. Pre niekoho sú to klasické aktivity, ktoré robí väčšina, pre iných zas niečo nezvyčajné.

Príkladom človeka, ktorý má veľmi zaujímavé hobby je aj Jackson Oswalt, dnes už 14 ročný chlapec, ktorý ešte pred svojimi 13. narodeninami vytvoril doma reaktor jadrovej fúzie. Považuje sa tak za najmladšiu osobu, ktorá ho zostrojila v takomto veku. 

Jackson vo svojich dvanástich rokoch zostrojil reaktor a to len za pomoci starších predmetov a častí, ktoré kúpil na eBay. Jeho hobby však nebolo vôbec lacné, pretože jeho rodičia naň minuli približne 10 000 dolárov (8810 eur). Jednu izbu v ich dome totižto prerobili na Jacksonove osobné laboratórium.

Jackson, ktorý pochádza z Memphisu, Tennessee, sa rozhodol, že nebude ako väčšina jeho rovesníkov. Namiesto toho, aby väčšinu času strávil pri televízii či počítači, začal pracovať na ambicióznej výstavbe. Pomocou vysávačov a čerpadiel vytvoril stroj, ktorý je schopný spájať jadrá atómov.

„Na začiatku som sa len učil o tom, čo ostatní ľudia so svojimi reaktormi robili. Potom som si zistil, aké kúsky a časti by som potreboval. Väčšinu súčiastok som získal z eBay,“ vyjadril sa Jackson. Niektoré súčiastky však neboli presne také, ako Jackson potreboval, a preto si ich musel upraviť podľa seba.

Namiesto toho, aby bol chlapec ponorený do kníh a čítal si o reaktoroch informácie, sa spoliehal na pokusy a chyby, ktoré sám spravil. Rovnako si pomáhal aj online fórami, ktoré sú určené pre amatérskych fyzikov.

„Po chvíli bolo veľmi jednoduché uvedomiť si, ako to všetko funguje. Na začiatku som však musel pochopiť, akým spôsobom dané súčiastky pracujú spolu. Nakoniec to však všetko zapadlo do seba ako puzzle a urobil som dobrý projekt.“

Tento zložitý proces funguje tak, že deutérium, izotop vodíka, sa zahrieva v plazmovom jadre s 50 000 voltami elektrickej energie vo vákuovej komore. Je to z toho dôvodu, aby sa atómy spojili. Toto obrovské napätie je energeticky náročný proces, ktorý viac energie spotrebúva, ako produkuje.

Chris Oswalt, Jacksonov otec, sa priznal, že o projekte, na ktorom jeho syn pracoval, veľa nevedel. Aby však Jackson mohol dobre a bezpečne pracovať, konzultoval jeho postupy s odborníkmi, ktorí mu povedali aj o potenciálnych nebezpečenstvách.

„Byť rodičom dieťaťa, ktoré robí takýto projekt je naozaj veľmi pôsobivé,“ povedal Chris. „Myslím tým najmä to, ako sa každý deň môj syn naučil niečo nové a ako sa posúval stále ďalej.“

To, že je Jackson najmladším človekom, ktorý zostrojil takýto projekt, dosvedčil aj Richard Hull, inžinier elektroniky, ktorý je už na dôchodku. Ten overil Jacksonove výsledky a teraz ho považuje za najmladšieho strojcu v Amerike a možno aj na celom svete, ktorý preskočil aj predcházajúceho držiteľa tohto rekordu. Tým bol Taylor Wilson, ktorý ho dosiahol vo veku 14 rokov.

ladbible.com
Uložiť článok

Najnovšie články