Foto: Ilustračné (Vizualizácia HB 8799b/Wikimedia)

Planetárny systém HR 8799 patrí k najznámejším, ktoré človek objavil.

Nachádza sa 179 svetelných rokov od našej planéty a patrí do najznámejšieho planetárneho systému, ktorý človek doposiaľ objavil. Planéta HR 8799c je 10-krát mohutnejšia ako Jupiter a podľa najnovších zistení má aj vlastnú atmosféru. Tú dokonca tvorí aj voda.

179 svetelných rokov ďaleko od Zeme sa nachádza planetárny systém HR 8799 s rovnomennou hviezdou, okolo ktorej obiehajú štyri doposiaľ objavené exoplanéty. Všetky sa nazývajú podľa svojej hviezdy, k oficiálnemu označeniu sa pridáva aj malé písmeno (b,c,d,e). Prvé tri boli objavené už v roku 2008, štvrtá o dva roky neskôr. Aktuálne však jedna z exoplanét odhaľuje ďalšie zaujímavé tajomstvo.

Foto: NRC-HIA/C. MAROIS/W. M. KECK OBSERVATORY (Wikimedia)

Atmosféra s vodou

S využitím Keckovych teleskopov, ktoré sa nachádzajú na Havaji a nových technológií, dokázali vedci detailne pozorovať planetárny systém HR 8799. S kombináciou adaptívnej optiky a spektografu, nových pozorovacích metód, vedci zistili, že exoplanéta HR 8799c má vlastnú atmosféru. V nej sa podľa všetkého nachádza aj voda.

Planetárny systém HR 8799 je vôbec prvým systémom planét, ktorý človek dokázal s využitím modernej technológie pozorovať priamo a jeho zábery tak nie sú žiadnymi simuláciami, ale reálnymi snímkami. Pozorovanie pomohlo odhaliť aj to, že atmosféra HR 8799 síce disponuje vodou, ale neobsahuje žiadny metán, ako vedci očakávali.

Atmosféra s vodou však pre HR 8799c neznamená aj existenciu života. Exoplanéta je plynným obrom s hmotnosťou až 10-násobne väčšou ako hmotnosť Jupitera. Od najväčšej planéty našej slnečnej sústavy je tak väčšia asi o tretinu. HR 8799c obehne okolo svojej hviezdy raz za 190 rokov.

Foto: Porovnanie HR 8799c s Jupiterom (Aldaron/Wikimedia)

Napriek tomu, že objav atmosféry s vodou nie je v oblasti skúmania vesmíru až takou veľkou správou, vedci si od neho i tak sľubujú veľa. Úspešne totiž otestovali nové metódy a technológie, ktoré by im v budúcnosti mohli pomôcť pri hľadaní života v iných častiach vesmíru na planétach, ktorých vlastnosti sú podobné tým na Zemi. HR 8799c to bohužiaľ nie je.

ScienceAlert
Príbehy
0
Komentovať (0)