NÚCEM

/ 0 / mchl
Testovanie žiakov 9. ročníka sa dnes uskutočnilo na 1437 základných školách (Testovanie 9-2017). Žiaci vypĺňali zadania z predmetov matematika a slovenčina. Na menšinových školách aj z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry.

Cieľom testovania je overiť výstupné vedomosti deviatakov po ukončení 2. stupňa základnej školy a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium. Testovanie taktiež umožní poskytnúť odbornej verejnosti či školám spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch na základných školách. My sme si pre vás pripravili kvíz so slovenského jazyka a literatúry, ktorý sa skladá z 11 otázok. Zvládnete ho?

V ktorej možnosti sú správne uvedené chýbajúce hlásky z nasledujúcej vety? V miestnej škole sa tradujú osob__té a nezv__čajné, re__lne i ro__právkové príbehy o starob__lých __ratislavských uličkách.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sú typické znaky žánru anekdota?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti nie je správne uvedené synonymum slova podoba z nasledujúcej vety? Dokumentárnemu filmu sme dali definitívnu podobu.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Koľko mäkkých spoluhlások obsahuje slovo sobotňajší?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Na ostrove som bol teda dva roky. Uvedená veta je
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti je správne určený umelecký jazykový prostriedok?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sa nachádza dvojica ohybný – neohybný slovný druh?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti je správne uvedený prisudzovací sklad z nasledujúcej vety? Súťažiaci sa musí prihlásiť za člena Staromestskej knižnice.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti je veta napísaná gramaticky správne?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti je veta napísaná gramaticky správne?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Monitor 9, 2017: Zvládli by ste dnešný deviatacky test zo slovenského jazyka a literatúry? Otestujte sa Získal/a si %%score%% správnych odpovedí z celkovo %%total%% otázok

Zdieľaj svoje výsledky :Pozri aj: 10+ slovenských výrazov, ktorým rozumie skoro každý Slovák, no len veľmi ťažko by sme ich prekladali do cudzieho jazyka

TASR, NÚCEM


Komentovať (0)