Foto: flickr.com (Jorge Láscar)/wikimedia.org(Acaro)

PetraSus / / Veda
Či už ste veriaci alebo nie, už od základnej školy sa dozvedáme o histórii a tradíciách týkajúcich sa náboženstva.

Doteraz nás učili fakt, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný na úpätí hory Golgota, následne bol pochovaný do kamenného hrobu, tam však vstal z mŕtvych. Podľa kresťanskej viery bolo Ježišovo telo pochované v Jeruzaleme v Chráme Božieho hrobu, ináč nazývanom aj Bazilika Svätého hrobu, ktorá je už od 4. storočia významným pútnickým miestom.

Vo vnútri chrámu sa nachádza tzv. edikula, teda Kaplnka Božieho hrobu. Pod ňou sa ukrýva malá svätyňa, kde je uložená mramorová náhrobná doska. Podľa National Geographic toho kaplnka vydržala veľa, množstvo vojen aj prírodných katastrof, no v roku 1920 bola do značnej miery poškodená zemetrasením a bolo nutné zaistiť ju nosníkmi, napriek tomu, že niekoľko storočí dovtedy stála nepohnutá. Po dlhom čase v roku 2015 bola odsúhlasená oprava chrámu, na ktorej sa podieľa Národná technická univerzita v Aténach. Rekonštrukcia by mala byť dokončená budúci rok. V rámci opráv nie len napravia škody a odstránia neestetické nosníky, ale zaistia chrám aj proti prípadným ďalším zemetraseniam.

wikipedia.org

Prebiehajúce opravy sa rozhodli využiť archeológovia na preskúmanie posledného miesta odpočinku Ježiša Krista. Dostali tak možnosť nahliadnuť na miesta, ktoré ľudské oči nevideli už celé stáročia. Možno tak budú schopní dokonca odhaliť aj presný čas jeho pochovania.

Ukázalo sa, že vznik mramorovej štruktúry obklopujúcej hrobku sa datuje až do dôb Rímskej ríše a materiál, ktorým boli jednotlivé časti spojené údajne pochádza z roku 345 nášho letopočtu. Antonia Maropolou z National Geographic sa vyjadrila nasledovne: „Výskum je zaujímavý, lebo materiál dokazuje, aká stará kaplnka je, zároveň však poukazuje na konštrukčnú postupnosť výstavby edikuly.“

wikipedia.org

Výsledky vedeckých výskumov dokazujú, že kaplnka a hrobka v jej vnútri je tá istá, na ktorú odkazujú Rimania, ako na miesto posledného odpočinku Ježiša. Mramorová štruktúra, ktorá mala hrobku chrániť, bola vybudovaná pred 17. storočiami, celý chrám však bol v roku 1009 zničený a neskôr znovu vybudovaný, čoho následkom vzniklo mnoho pochybností, či toto miesto je skutočne to, kde bol Ježiš pochovaný.

Napriek tomu, že nie je možné vyvodiť s určitosťou závery, isté je, že pôvodná stavba vznikla ešte za čias Rímskej ríše, konkrétne za čias cisára Konštantína. Vedecké výskumy potrvajú síce ešte nejaký čas, využívajú však najmodernejšie technológie, vďaka ktorým nám však istotne prinesú zaujímavé nové poznatky.

Pozri aj: Nemali by sme žiadnu šancu. Toto sa stalo, keby vybuchli všetky sopky na Zemi v jeden okamih

ladbible
0
Komentovať (0)