auroville.org

/ 7 / Lucia Mužlová
V Indii, neďaleko Pondicherry, sa nachádza mesto, ktoré nepatrí nikomu, resp. patrí všetkým.

Na začiatku to bol len experiment, ktorý neskôr prerástol do niečoho celkom iného. Mesto Auroville sa zrodilo presne 28. februára 1968, jeho zakladateľka (dnes jej nepovedia inak ako „matka“) sa volá Mira Alfassa a mesto bolo navrhnuté architektom Rogerom Angerom. 

auroville1
auroville.org

Jedná sa o projekt nadácie Sri Aurobinda a na jeho slávnostné otvorenie v tej dobre prišlo viac ako 124 delegátov z rôznych krajín sveta. Občania si vytvorili svoju vlastnú chartu, ktorá bola preložená do 16 jazykov a pravidlá a myšlienky aplikujú v každodennom živote, v politike, technológiách, ekológii a v rozvoji.

auroville2
auroville.org

Charta je uložená v urne uprostred mramorového pamätníka v tvare symbolického lotosu. Jedná sa o silné posolstvo a aj akýsi prístup a sľub mestu. V tomto meste sa kladie dôraz aj na náboženstvo, ale nie na jedno konkrétne. Vierovyznanie tu znamená slobodu voľby.

auroville4
auroville.org

Hlavnou myšlienkou Miri bolo, že chce vytvoriť miesto, kde môžu ľudia spolu nažívať v mieri a harmónii, bez ohľadu na vierovyznanie, rasu, či národnosť. Mesto má rozlohu približne 20 km² a nachádza sa na neúrodnej pustatine, no napriek tomu prekvitá. Môžete tu nájsť 4 zóny. Obytnú, industriálnu, kultúrnu a medzinárodnú.

auroville10
auroville.org

Okolo mesta sa nachádza zelený pás zelene, ktorý slúži ako výskumné prostredie. Nachádzajú sa tu farmy a políčka, botanická záhrada, banka so semienkami liečivých rastlín a svoj domov tu našlo veľa komunít. Energiu mesto získava zo solárnej elektrárne a obyvatelia si varia na solárnych varičoch.

auroville11
auroville.org

Najvyšším orgánom v meste je správna rada, ktorá je volená indickou vládou. Skladá sa zo 7 ľudí, pričom sa jedná o významných odborníkov v oblasti vzdelávania, životného prostredia, kultúry a sociálnych služieb. Druhým hlavným orgánom je Medzinárodný poradný zbor, ktorý sa skladá z 5 ľudí, ktorých taktiež vyberá vláda. Jedná sa o ľudí, ktorí preukázali ľudstvu cennú službu.

auroville12
auroville.org

Na začiatku 70. rokov, a aj nasledujúcich 20 rokov, v tomto meste žilo len okolo 400 ľudí, aj keď bolo mesto uspôsobené až na počet 50 000. Dnes tu žije približne 2487 obyvateľov pochádzajúcich zo 49 krajín sveta. Dve tretiny sú tvorené Indmi, no nájdete tu aj Francúzov či Nemcov.

auroville14
auroville.org

V tomto meste nenájdete žiadne papierové peniaze ani mince. Každý občan má svoj centrálny účet, ku ktorému má vlastnú kartu. Od obyvateľov Auroville sa očakáva, že mesačne prispejú nejaký príspevok na celkovú spoločnosť mesta. Sú pravidelne vyzývaní k pomoci komunite, či už sa jedná o finančný príspevok, pomoc pri práci, alebo len malú láskavosť. Denný poplatok občanov tvorí súčasť rozpočtu celého mesta. Obyvatelia si môžu aj požičať a komunita im poskytne toľko, aby to pokrylo bežné mesačné výdavky na život. Ekonomika sa v tomto meste neustále vyvíja a obyvatelia sa snažia neustále napĺňať ciele charty.

auroville3
auroville.org

Obyvatelia sa živia výrobou dekoračných predmetov alebo vonných sviečok či tyčiniek, pracujú v službách, prípadne v bežných obchodoch s potravinami, v papiernictve, … Mesto tiež žije z darov a pomoci rôznych organizácií. Obyvatelia sa ďalej venujú poľnohospodárstvu, zalesňovaniu, ekológii, technológiám, kultúre, územnému plánovaniu, vzdelávaniu a podobne.

auroville9
wikipedia.org

Počuli ste už o mestečku Auroville, kde sú vám peniaze úplne zbytočné? Viete si predstaviť, že by ste v takomto meste žili? Čo sa štatistík týka, nenašla som žiadne informácie o tom, že by tam žili nejaký Slováci. Jediné, čo som vypátrala, bolo, že tu svoj domov našli dvaja Česi. Zaujímavé miesto, ktoré sa určite oplatí navštíviť, nemyslíte?

Pozri aj: Táto dedinka bez akejkoľvek cesty vyzerá ako vytrhnutá z rozprávky. Ako sa sem ľudia dostanú?

interez.sk (Lucia M.), auroville.org


Komentovať (0)