Michal Blaško / / Lokál
2. mája sa v EUROPA SC v Banskej Bystrici podarilo vytvoriť slovenský rekord vo výrobe najväčšieho EKO ATLASU SVETA.

Pričinili sa o to najmä študenti základných a stredných škôl z Banskej Bystrice. Rekord sa podarilo vytvoriť na podujatí EKODEŇ, ktorého claim POUŽÍVAJ HLAVU upozorňuje na to, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako svojim neuváženým konaním ohrozujeme životné prostredie.

Atlas sa postupne tvoril zo 4 častí, ktoré sa po ukončení zmontovali dokopy a vytvorili celkovú plochu 15 m². Atlas meria na šírku 6 metrov a na výšku 2.5 metra. Žiaci vytvárali a modelovali kontinenty prilepovaním kusov odpadov, ktoré si predtým vyzbierali na svojich školách do triedeného zberu. Žiaci boli v úvode inštruovaní študentami katedry ekológie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí im poskytli tiež prezentáciu o tvorbe odpadu a možnostiach jeho využitia či recyklácie. Pán Svítok zo Slovenských rekordov počas celého dňa monitoroval priebeh tvorby EKO ATLASU a o 17.00 hod. vyhodnotil pokus o slovenský rekord za právoplatný. Na EKODNI sa tak podarilo vytvoriť nový slovenský rekord. Najväčší slovenský EKO ATLAS sveta nám tak všetkým pripomenul, koľko nadbytočného odpadu produkujeme a zaťažujeme ním našu krásnu planétu.

TS Resonance
0
Komentovať (0)