blondeview.files.wordpress.com

Matej Mensatoris / / Now U Know
Americkí vedci na základe sledovania štatistických údajov o kriminálnych činoch zistili zaujímavú skutočnosť. Muži v spoločnosti žien majú sklon páchať oveľa viac trestných činov ako keď sa nachádzajú v prostredí, kde prevažujú muži. Prečo je tomu tak?

Neodmysliteľnou negatívnou súčasťou života ľudí v spoločenstvách je aj páchanie činov, na ktoré by väčšina z nás hrdá nebola. Máme na mysli rôzne trestné činy ako krádeže, prepadnutia, ale aj lúpeže, násilné činy, znásilnenia a vraždy. Aj keď tieto aspekty sprevádzajú ľudstvo od jeho počiatkov, moderná spoločnosť sa snaží prostredníctvom polície a ďalších orgánov tieto skutky čo najviac potláčať. 

Ak chcete byť pre okolie viac atraktívni a chcete zaujať mužské alebo ženské pohlavie, určite si prečítajte týchto 8 psychologických trikov, ktoré vám v tom pomôžu.

Kedy majú ľudia, konkrétne muži, najväčšiu tendenciu páchať takéto činy? Podľa najnovšej štúdie amerických vedcov to je úplne naopak, ako by sme si možno mysleli. Zistili totiž, že muži majú najväčšiu tendenciu páchať takéto činy, keď sa v ich okolí vyskytuje väčší počet žien ako mužov.

blondeview.files.wordpress.com
blondeview.files.wordpress.com

Ako podklad štúdie poslúžili údaje zo ščítania ľudu, kde vedci sledovali počet mužov a žien v jednotlivých krajoch. Tieto údaje potom porovnávali s údajmi z databázy FBI týkajúcej sa trestných činov v jednotlivých krajoch.

„Zistili sme, že muži páchajú viac vrážd, prepadov, znásilnení alebo sexuálnych útokov v krajoch, kde žije viac žien ako mužov,“ vysvetľujú autori štúdie a ďalej dodávajú: „V krajoch, kde mužská populácia prevyšuje ženskú, sme naopak sledovali nižšiu mieru kriminality a násilného správania u mužov.“

Tieto zistenia naznačujú, že násilie by nemalo byť považované len za niečo, čo sa odohráva najmä v kruhu mužov, ale vplýva na to aj početnosť ženského pohlavia. Autori štúdie uvádzajú, že dôvod, prečo sa tak deje, je dôsledkom evolučných procesov. Mužské telo v ženskom prostredí produkuje viac hormónu testosterónu, ktorého efekt sa môže prejaviť aj vo zvýšenom počte kriminálnych činov. Muži v prostredí so ženami sa prirodzene stávajú viac promiskuitní, čo môže viesť ku konfliktom s inými samcami – mužmi. Podobné javy môžeme sledovať aj v divokej prírode.

pinimg.com
pinimg.com

Naopak, v prostredí, kde je žien nedostatok, má muž šťastie, keď si nájde partnerku alebo manželku, a tak je aj podvedome ochotný investovať viac, aby tento vzťah pretrval. Preto v takom prípade majú muži tendenciu žiť viac usporiadaným a rodinným životom.

Myslíte si, že je lepšie sa rozhodnúť žiť single, alebo byť v zlom partnerskom vzťahu? Vedci majú v tejto otázke jasno. 

Vyzerá to teda tak, že muži na to, aby boli slušní, láskaví a rodinne založení, nepotrebujú, aby sa o ne ženy prehnane starali a zaujímali. Úplne stačí, keď budú v spoločnosti ostatných mužov a pozitívny efekt sa dostaví aj sám.

interez.sk (Matej Mensatoris), iflscience.com


Komentovať (0)