Foto: Photo by Murilo Folgosi from Pexels

Experti z oblasti psychológie definovali, aké osobnostné črty by v sebe mala mať každá zdravá osobnosť.

Našťastie, psychológovia sa nezaujímajú len o negatívne črty človeka, ktoré sa vo väčšej či menšej miere nachádzajú v každom z nás. Prednedávnom sa pozreli na vlastnosti, ktoré definujú zdravú, pozitívne naladenú osobnosť. Ide o päť osobnostných čŕt, ktoré experti označujú ako tzv. Big Five/Veľkú päťku. Máte ich aj vy? 

O zlých vlastnostiach sme toho počuli viac než dosť. Za špičku ľadovca zla sa považuje tzv.  temná triáda, ktorá zahŕňa machiavelizmus, narcizmus a psychopatiu. A ako teda vyzerá človek, ktorý je presným opakom temnej triády?

Nedávna štúdia publikovaná v The Journal of Personality and Social Psychology, definuje psychicky zdravého človeka na základe týchto piatich osobnostných čŕt:

#1 Otvorenosť novým zážitkom

Photo by rawpixel on Unsplash

Ak sa nebojíte povedať „áno“ novým životným skúsenostiam a zážitkom, máte niečo, od čoho sa môžete odraziť. Táto vlastnosť je dôkazom toho, že v sebe máte odvahu na to, aby ste opustili zaužívanú zónu komfortu a vyskúšali niečo iné, na čo väčšina ľudí nemá odvahu.

#2 Svedomitosť

Našťastie, ľudskosť ešte nevymrela. Psychológovia vo „veľkej päťke“ osobnostných čŕt zdravej osobnosti nezabudli ani na svedomitosť. Ak si plníte povinnosti najlepšie, ako viete, pričom sa nesnažíte všetko zvaliť na plecia ostatných, určite vám nechýba ani táto vlastnosť.

#3 Extroverzia

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Extroverzia ukazuje na sklon osobnosti zaoberať sa prevažne vzťahmi s inými ľuďom. Ak máte v sebe túto vlastnosť, znamená to, že ste si vedomí toho, že nikto z nás nie je samostatným ostrovom, ale že všetci sme súčasťou jedného väčšieho celku.

#4 Prívetivosť

Túto vlastnosť netreba definovať, no keď ju človek v sebe má, jednoducho sa nedá si ho nevšimnúť. Prívetiví ľudia sa ihneď nevytočia, keď musia zopár sekúnd svojho vzácneho času stráviť v rade pri pokladni. Chodia po svete s otvorenými očami a snažia sa pomôcť či už dobrým slovom alebo maličkosťou. Táto vlastnosť je však v dnešnej dobe vzácnosťou.

#5 Neurotizmus

Photo by Alex Mihai on Unsplash

Prekvapivo, aj táto vlastnosť sa ukázala ako normálna črta psychologicky zdravej osobnosti. Precitlivelosť a nervozita je niečo, čomu z času na čas podľahneme všetci. Možno práve preto psychológovia do „veľkej päťky“ zaradili aj túto vlastnosť.

Veľkú päťku zdravých osobnostných čŕt definovalo 137 psychológov, ktorí celkovo zanalyzovali osobnostné črty viac ako 3-tisíc dobrovoľníkov. Tvrdia, že tieto vlastnosti sú výsledkom výchovy, genetickej predispozície a vplyvu prostredia na správanie sa človeka.

bustle
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )