PetraSus / /
Samovražda je témou, o ktorej sa v súčasnosti hovorí čoraz viac, ešte stále o nej však mnoho ľudí hovoriť nechce.

Týka sa mužov aj žien, starých či mladých a nevyhýba sa ani jednotlivým národnostiam či sociálnym skupinám. Každého môžu okolnosti donútiť k tomu, že začne uvažovať nad ukončením života. Stále však existuje cesta von z pekla a k tomu, aby ste niekomu pomohli, stačí občas len pár slov.

Vždy, keď človeka trápia psychické ťažkosti, lekár sa ho opýta, či už niekedy premýšľal nad samovraždou. Ak odpovie „nie“, zdá sa, že sa to ďalej nerieši. Ku skutkom sa pristupuje, až keď človek odpovie „áno“. Štatistiky pritom ukazujú, že až 80 percent ľudí, ktorí spáchali samovraždu, pred odborníkom popreli akékoľvek samovražedné myšlienky. Zdá sa teda, že je skutočne dôležité vedieť klásť tie správne otázky a vyslovovať tie správne slová vo vhodný čas.

Foto: unsplash

V roku 2017 bola v časopise Nature Human Behaviour publikovaná štúdia, ktorá sa zaoberala spôsobmi, ako samovražde predísť v prípade, ak zjavne trpiaci jedinec samovražedné myšlienky popiera. Štúdia bola vykonaná za pomoci fMRI skenovania mozgu dobrovoľníkov. Ich úlohou bolo myslieť na 30 pozitívnych, 30 negatívnych a 30 neutrálnych pojmov, zatiaľ čo bola skenovaná aktivita ich mozgu.

Vďaka tejto metóde dokázali až s 90 percentnou presnosťou odhadnúť, či jedinec premýšľa nad spáchaním samovraždy. Ukázalo sa, že najvýraznejšie zmeny nastávali v prípade, ak mysleli účastníci na týchto 6 slov: smrť, krutosť, ťažkosti, bezstarostný, dobrý, pochvala.

Výskumu sa zúčastnili dve skupiny ľudí, 17 jedincov bolo v kontrolnej skupine a 17 sa priznalo, že premýšľalo nad samovraždou. Výskum ukázal, že u tých, ktorí premýšľali nad samovraždou, aktivovali slová ako krutosť a smrť špecifické oblasti mozgu.

Foto: unsplash

Aj keď je táto metóda pomerne presná a mohla by pomôcť zachrániť množstvo životov, jej nevýhodou je finančná náročnosť. fMRI metóda je totiž skutočne nákladná a náročná, vykonávať ju teda na dennej báze by bolo nemožné. Odborníci preto zvažujú spôsob, akým by bolo možné využiť napríklad EEG, a to nielen na výskumné účely.

Ďalším obmedzením je fakt, že žiaden prístroj nedokáže čítať myšlienky a ak jedinec nechce, jednoducho ich nevyzradí. Je nevyhnutná dobrovoľnosť spolupráce vyšetrovaného človeka. V každom prípade, nech máte akékoľvek ťažkosti, vedzte, že existuje cesta von. Vždy je človek, ktorému sa môžete zdôveriť, a ktorý urobí všetko preto, aby vám pomohol najlepšie, ako vie.

Pozri aj: Depresia u mužov a depresia u žien sa v príznakoch líši. Toto je 5 symptómov, ktoré sú u mužov iné

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)