Psych.sk / /
Minulosť už nezmeníme, no vždy sa z nej môžeme poučiť. Možno preto je osoba Adolfa Hitlera aj v dnešnej dobe tak veľmi diskutovaná.

Mnohé knihy, články a analýzy sa podrobne venovali jeho životu, hospodárskej a sociálnej politike, vojnovým stratégiám a podobne. V tomto článku vám chceme odhaliť, v čom spočívala jeho sila a ako je možné, že jeho prejav dokázal priam neuveriteľne strhnúť davy. A dôvod? Zdá sa, že aj v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí sa svojimi rečami snažia ovplyvniť davy vo svoj prospech…

Či si to už chcete pripustiť alebo nie, Hitler sa nenarodil ako zloduch, ktorým sa neskôr, na základe vlastných rozhodnutí a slobodnej voľby, stal. Mal talent, ktorý kruto zneužil. Po tom, čo sa stal kancelárom, si dokázal zabezpečiť neobmedzenú pozíciu tým, že svojim podriadeným dal úlohy, ktorými ich do istej miery postavil proti sebe, čím im výrazne obmedzil ich právomoci a vytvoril ovzdušie pretekania sa v lojalite voči nemu, vodcovi.

Okrem toho, mal výbornú intuíciu a pozorovací talent. Dokázal vycítiť a odpozorovať aktuálnu spoločenskú náladu a na základe toho ľuďom vedel ponúknuť niečo, čo sa tvárilo ako najvhodnejšie riešenie na všetky ich problémy. Využíval pri tom zovšeobecňovanie a vytváral dojem akoby zosobneného spoločného nepriateľa, čo automaticky vyvolávalo potrebu zjednotiť sa a tohto jediného nepriateľa poraziť.

https://www.instagram.com/p/BZnWQGYDaqF/?tagged=nazi

Na nemecký národ veľmi silne pôsobilo aj to, že jeho jednotlivých príslušníkov nebral ako jednotlivcov, ale ako súčasť niečoho väčšieho, čím využil efekt davu a uniformity. Dokonale to vystihuje toto jeho tvrdenie:

„Vnímavosť veľkých más je obmedzená, ich kritické myslenie je takmer nulové, no ich schopnosť zabudnúť je obrovská. Práve preto musí byť efektívna propaganda obmedzená na niekoľko oblastí, musí ich popisovať v sloganoch, aby ich si ich ľudia ľahko osvojili…“

Toto Hitlerove manipulovanie skrze davové správanie je akoby odkopírované od Freuda. Ten tvrdí, že väčšie skupiny majú tendenciu nerozmýšľať, nekriticky prijímať informácie, nie sú schopné ovládať a regulovať emócie a v ich vyjadrení dokážu prekročiť všetky hranice (čo je najmä pri hneve a nenávisti dosť nebezpečné). Už chápete všetky tie historické zábery vojenských prehliadok či rôznych verejných podujatí kde sa Hitler vyvážal v kabriolete a zdravil všetkých – od najmenších po najstarších?

Tento efekt posilnil Hitler aj tým, že vybudoval skutočne silnú a neohrozenú stranu, ktorá mala v rukách neobmedzenú moc. Túto silu a moc môžete vidieť ešte aj dnes na záznamoch z jeho straníckych prejavov, kde agresívne zatína päsť či rozhadzuje ruky. Nie, nebolo to len divadielko, Hitler veľmi dobre vedel, čo robí.

https://www.instagram.com/p/BZszPv7lal-/?tagged=adolfhitler

Na dovŕšenie celej stratégie ovládania masy ľudí vytvoril tento diktátor 2 veľmi zásadné veci – charakteristický pozdrav (heilovanie) a majestátneho fűhrera, ktorý bol svojou autoritou takmer „bohom“. Samozrejme, tieto symboly nasledovali ďalšie, ako svastika, orol, blesky na prilbách jednotiek SS či špecifický slovník.

Čo sa slovníka týka, nesporne má jasnú manipulatívnu logiku. Keď Hitler hovoril o Nemecku, vždy používal vznešené slová vyjadrujúce silu, výnimočnosť a hrdosť. Naopak, keď hovoril o Židoch alebo komunistoch, častoval ich rôznymi urážkami a vyjadroval sa o nich ako o slabochoch a podradných ľuďoch.

Ďalšia zaujímavá a veľmi účinná technika bola kombinácia slov „buď…, alebo…“, ktorou často presvedčil davy, že aj keď je niečo neetické, jedinou možnosťou je urobiť to, lebo inak… Veď napríklad: „Buď zlikvidujeme Židov, alebo oni zlikvidujú nás…“ Takýmto vyjadrovaním zabuchol dvere pred akýmkoľvek kompromisom a rozumným riešením.

A aby bolo toto klamanie celého národa kompletné, dokázal v ňom vzbudiť dojem, že zvyšok sveta sa naňho pozerá zvrchu a nadradene, že ho zneužíva a utláča, čím dokázal pred ľuďmi ospravedlniť svoje nerešpektovanie medzinárodných zmlúv a dohôd. Veď si len spomeňte na anexiu Rakúska z hodín dejepisu.

Azda najhoršie na tom celom je, že svoj talent ovplyvňovať a manipulovať ľuďmi využil na to, aby oklamal masy ľudí a zároveň týmto klamstvám sám z celej duše veril. Jeho meno už nikdy nevymizne z učebníc, no nie v takom kontexte, ako by si to prial on. Navždy bude figurovať na čiernej listine ľudstva ako ten, ktorý zneužil davovú psychózu v snahe vytvoriť nadradenú rasu vyhladením ľudí inej národnosti, politického presvedčenia či inej sexuálnej orientácie. Bude sa spomínať aj ako zbabelec, ktorý vo finále neprijal zodpovednosť za svoje činy a radšej sám seba zastrelil.

Pozri aj: Takto dopadlo 10 najznámejších (neúspešných) pokusov o zabitie Hitlera. Ľudia boli pre jeho smrť ochotní spraviť naozaj všetko

owlcation
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)