Petra Sušaninová / /
Aby sa naša myseľ dokázala vyrovnať s obrovským množstvom informácií, ktoré každý deň prijímame, mozog využíva rôzne skratky, aby zjednodušil naše rozhodovanie a skutky.

Jednou z takýchto skratiek je aj to, že vyhľadávame a spoliehame sa na nové poznatky, ktoré potvrdzujú informácie, ktoré sme už predtým získali. Bohužiaľ, to vedie k chybnému zmýšľaniu. Veríme chybným informáciám a vyhýbame sa tým, ktoré by dokázali opak.

Čo ste uvideli na obrázku ako prvé?

Pozrite sa na obrázok nižšie. Ak vás ako prvá zaujala horizontálna línia, zrejme ste si všimli písmeno B v strede. Na druhej strane, ak vám do oka padla ako prvá vertikálna línia, symbol v strede pripomína skôr číslicu 13. Symbol by pokojne mohol predstavovať aj písmeno B aj číslo 13, naše vnímanie sa však prispôsobuje tomu, čo už poznáme.

brainfodder.org

Preto ľudia, ktorí najprv videli A a C tvrdia, že v strede je písmeno B. Ľudia, ktorí videli najprv čísla 12 a 14 symbol interpretujú ako číslo 13. Mozog vyhľadáva informácie, ktoré naše poznatky potvrdzujú, nie im odporujú. Tomuto procesu sa hovorí konfirmačný predsudok.

Čo je to konfirmačný predsudok?

Konfirmačný predsudok slúži na to, aby mozog dokázal podložiť vedomosti a názory, ktoré sme už získali. Venujeme viac pozornosti informáciám, ktoré naše poznatky podporujú. Väčšinou aj diskusie na dané témy vedieme práve s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké názory, ako my. Okrem toho, informácie, ktoré sú „na našej strane“, si aj oveľa ľahšie zapamätáme, na rozdiel od informácií, ktoré našim názorom protirečia. Jednoducho im venujeme viac pozornosti.

Prečo sú konfirmačné predsudky také bežné? Napriek tomu, že žijeme v modernej dobe, táto chyba v myslené pôsobí ako akási odchýlka, ako nejaká „porucha“. Napriek všetkému, predsa len sú konfirmačné predsudky na niečo užitočné. Pomáhajú nám rozhodovať sa v prípadoch, kedy nemáme o probléme dostatok potrebných informácií.

Takéto mentálne skratky, alebo heuristiky, pravdepodobne často pomáhali našim predkom prežiť. Prečo sa zaťažovať rozmýšľaním nad tým, či had je, alebo nie je jedovatý, keď je bezpečnejšie predpokladať, že všetky hady sú jedovaté a aj sa tým predpokladom riadiť? Konfirmačné predsudky majú v ľudstve svoje miesto a úlohu.

pexels.com

Ďalší dôvod, prečo tak ľahko podliehame tomuto fenoménu je, že slovko „áno“ sa počúva oveľa ľahšie, ako „nie“. Preto sa radšej pýtame otázky, na ktoré pravdepodobne dostaneme kladnú odpoveď. Cítime sa dobre, keď máme pravdu, a to aj v prípade, ak sa predpoklad týka nepríjemnej záležitosti.

Problémom však je, že ak je osoba alebo skupina ľudí o niečom presvedčená, vďaka konfirmačným predsudkom je len veľmi ťažké zmeniť názor a nadobudnúť správne a pravdivé poznatky, ktoré sú v rozpore s predošlými.

Okrem toho, lepšie si pamätáme príbehy, ako obyčajné suché fakty, obzvlášť, ak je ten príbeh náš. Príbehy sú v našej pamäti nabité emóciami. Štatistické a vedecké dáta sú, naopak, väčšinou neosobné a niekedy nejednoznačné. Preto viac veríme osobným skúsenostiam, ako faktom.

pixabay.com

Ako konfirmačné predsudky ovplyvňujú naše životy?

Ovplyvňujú naše každodenné rozhodovanie po každej stránke. Od rozhodovania o tom, aký prací prostriedok si kúpime, až po závažné finančné rozhodnutia. Ovplyvňujú náš súkromný život, vzdelanie, ale aj pracovný život. Ovplyvňujú to, ako vnímame iných ľudí a ako interpretujeme ich skutky, čo robíme na základe stereotypov a predsudkov týkajúcich sa rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie a iných charakteristík. Ovplyvňujú to, ktorú informáciu si zapamätáme a ktorú zabudneme.

Zaujímavé je, že konfirmačné predsudky sú veľmi trvácne. Zotrvajú aj vtedy, ak sme vystavení jasným a pravdivým informáciám, a to len preto, lebo jednu informáciu sme prijali skôr, než druhú. Akonáhle si vytvoríme nejaký názor, začne pôsobiť ako filter, ktorý rozhoduje o tom, ktorej informácii budeme venovať viac pozornosti. Všetci máme sklony myslieť si, že naše informácie sú lepšie, objektívnejšie a efektívnejšie než informácie, ktoré majú ostatní.

Voči konfirmačným predsudkom nie sú odolní ani vedci – napriek tomu, že úlohou vedy je práve objektivita. Ako sa im teda vyhnúť? Aj keď je to náročné, nie je to nemožné. Existuje niekoľko trikov, ktorými je možné minimalizovať ich dopad. Prvým krokom je uvedomiť si, že každý z nás a môže stať obeťou konfirmačných predsudkov. Uvedomenie si toho nám umožní prijímať nové poznatky s otvorenou mysľou.

pixabay.com

Okrem toho je dôležité načúvať aj názorom tých, s ktorými nesúhlasíme. To nám pomôže získať nový náhľad. Ak si totiž myslíme, že máme vždy pravdu a nenačúvame názorom iných, nemôžeme sa toho veľa naučiť. Otvorte svoju myseľ. Myslite mimo predsudkov.

Pozri aj: Neverte všetkému. Toto je 12 trikov, ktorými sa s nami náš mozog (nepekne) zahráva

brainfodder
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)