Gestikulácia je prirodzeniu súčasťou komunikácie.

Vďaka nej dokážeme lepšie vystihnúť zámer povedaného. Vedeli ste však, že toho o vás dokáže skutočne veľa prezradiť? Najnovšie výskumy dokazujú, že spôsob, akým gestikulujeme napovedá, aká je naša inteligencia, konkrétne na akej úrovni je naše kognitívne spracovanie.

V poslednom čase psychológov čoraz viac zaujíma spôsob, ako „myslíme svojím telom“. Pýtate sa, ako je možné myslieť telom? Psychológovia si myslia, že myšlienka nie je obmedzená len na myseľ a mozog, ale že myšlienku vyjadrujeme celým svojím telom. Spôsob kognitívneho spracovania sa teda prejavuje aj fyzicky.

Presne tak vyjadrujeme svoje myšlienky aj počas gestikulácie a často si to vôbec nemusíme uvedomovať. Predstavte si, ako by vyzerala komunikácia bez gestikulácie. Musíme podotknúť, že by tak konverzácia bola dosť ochudobnená, pretože gestikulácia zdôrazňuje vyslovené slovo a dopĺňa informáciu, ktorú neraz prostredníctvom jazyka dokážeme vyjadriť len veľmi ťažko.

Foto: unsplash

Psychologička Susan Goldin- Meadow sa roky venovala skúmaniu toho, ako sa naša gestikulácia mení v priebehu učenia a riešenia problémov rôznej kognitívnej náročnosti. Jej výskumy dokazujú, že spolu s naším myslením sa mení aj spôsob, akým počas hovorenia gestikulujeme.

Ako je možné za pomoci sledovania gestikulácie odhaliť inteligenciu jedinca?

Susan tvrdí, že je potrebné zamerať sa na súzvuk medzi tým, čo vyjadrujeme gestikuláciou a slovami, ktoré vyslovujeme. Napríklad, keď niekto tvrdí, že ťažšia lopta padá rýchlejšie ako ľahšia lopta, no rukami naznačí, že obe padajú rovnako rýchlo, môžeme to vyhodnotiť tak, že daná osoba nevyužíva celú svoju mentálnu kapacitu. Na základe tohto môžeme tvrdiť, že tak, ako potvrdili viaceré výskumy – gestikulácia inteligentných ľudí je v súlade s tým, čo práve hovoria. 

Neraz sa tiež stáva, že keď riešime nejaký problém, naše ruky vyjadria myšlienku skôr, ako ju si ju stihneme uvedomiť a vysloviť ju nahlas. Presunutie myšlienky do vedomia a jej vyjadrenie za pomoci reči je totiž náročný proces, preto môže dôjsť k tomu, že sa skôr vyjadríme za pomoci gestikulácie. Gestikulácia je teda ukážkou toho, ako rýchlo naša myseľ pracuje a ako rýchlo sme schopní vyriešiť problém a zapojiť rôzne kognitívne funkcie.

Foto: unsplash

Vedeli ste však, že gestikulácia je nie len prejavom našej inteligencie, ale práve za pomoci rúk sa zlepšujeme? Gestikulácia totiž podporuje učenie, pomáha presúvať myšlienky do vedomia a napomáha k ich lepšiemu pochopeniu a vyriešeniu problémov. Štúdie napríklad dokázali, že ak študenti počas štúdia algebry využívali gestikuláciu, bolo trikrát pravdepodobnejšie, že daný materiál skutočne pochopia.

Podobne to bolo aj pri rozprávaní príbehov. Ak počas rozprávania účastníci gestikulovali, zapamätali si z príbehu viac detailov. Okrem toho je dokázané, že gestikulácia zlepšuje aj náš rečový prejav, napomáha nám vyjadrovať sa plynulejšie a pomáha eliminovať chyby.

Pozri aj: Prezradí ho reč tela. Toto je 6 dôkazov toho, že pri sebe máte klamára

psychology-spot
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy