Michaela Galambošová / /
Nedávna štúdia potvrdila, že títo ľudia majú o sebe skutočne vysokú mienku.

Možno ste aj vy pri kontakte s ľuďmi, v ktorých dominuje agresivita zaregistrovali, že takíto ľudia majú o sebe naozaj vysokú mienku. Myslia si, že ich názor je najlepší a ak sa niekto čo i len pokúsi presvedčiť ich o opaku, v momente sú pripravení vytĺcť im ich názor z hlavy. Teda, v tom extrémnejšom prípade. Vedci sa v nedávnej štúdii publikovanej v magazíne Intelligence, zamerali práve na to, ako agresívni ľudia vnímajú samých seba v súvislosti s inteligenciou. Závery ich štúdie sú skutočne zaujímavé.

Vedci z Varšavskej univerzity si za kľúčovú vlastnosť vybrali práve hnev, pretože táto kvalita sa výrazne odlišuje od ostatných negatívnych emócií, ako napríklad smútok, depresia či úzkosť. Keď prepadneme hnevu, väčšinou ide o chvíľkovú stratu sebakontroly, ktorá má za následok prehnanú reakciu.

Agresívni ľudia samých seba preceňujú

Photo by Gabriel Matula on Unsplash

Vedci v dvoch štúdiách, ktorých sa zúčastnilo 528 respondentov zistili, že ľudia, ktorí sa nevedia držať “na uzde”, majú horúcu hlavu a rýchlo vybuchnú, badateľne nadhodnotili svoje inteligenčné schopnosti.

V osobnostných testoch si najprv mali čo najkritickejšie zmerať náchylnosť k hnevu a následne ohodnotiť úroveň vlastnej inteligencie na 25-bodovej stupnici. Aby však naozaj zistili, na čom sú, vedci ich podrobili sérii inteligenčných testov.

Myslia si, že sú inteligentnejší

Photo by Christian Fregnan on Unsplash

V závere štúdie vedci zaznamenali, že ľudia s agresívnymi sklonmi skutočne značne nadhodnotili svoje inteligenčné schopnosti. Podľa nich to môže súvisieť aj s narcistickými črtami. Veď agresívny človek je naozaj presvedčený o tom, že vie všetko najlepšie, hoci realita neraz ukazuje pravý opak.

Dôležité je však pripomenúť aj skutočnosť, že štúdia vychádzala z analýzy zlosti ako vlastnosti, ktorú má v menšej či väčšej miere každý z nás. Ak jej však máme prebytok a nevieme sa ovládať, raz-dva prepukne do nekontrolovateľného hnevu či agresie.

Photo by Frank Busch on Unsplash

Preto ak prídete do kontaktu s agresívnym človekom, skúste sa s ním nehádať. Mohlo by to mať pre vás veľmi nepríjemné následky.

Pozri aj: Vaša výška a vaša inteligencia spolu súvisia viac, než by ste si mysleli. Toto by o sebe mali vedieť všetci vysokí ľudia

psypost
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)