Foto: Jonathan Chng (Unsplash)

Collins Dictionary vybrala slovo roka 2018. Chce ním upozorniť na problémy spojené s ochranou našej planéty. 

V roku 2018 sa najviac skloňovalo slovné spojenie súvisiace s rozšíreným jednorazovým plastovým odpadom. Collins Dictionary by ním chcela upriamiť pozornosť na nezmyselné znečisťovanie nášho životného prostredia. 

Slovo roka 2018 úzko súvisí s globálnymi problémami premnoženia plastov, proti ktorému bojujeme a snažíme sa nájsť nové alternatívy alebo spôsoby ich odstraňovania. Stalo sa ním „single-use“, čo označuje jednorazové použitie.

Foto: Pixabay

Tento termín popisuje najmä plastové položky, ktoré slúžia iba na jedno použitie a následne skončia v odpade. A to má negatívny vplyv na životné prostredie a rovnako aj potravinový reťazec. Od roku 2013 sa používanie tohto slovného spojenia štvornásobne zvýšilo. Súvisí to s nárastom povedomia o problémoch s používaním jednorazových plastových predmetov a následnom znečistení životného prostredia.

Slovo roka vyberá Collins Dictionary pomocou monitorovania 4,5 miliárd slov Collins Corpus, teda analytickej databázy, v ktorej sa nachádzajú písomné záznamy z webových stránok, novín, časopisov alebo kníh z celého sveta. Dokonca sa v databáze nachádzajú aj záznamy hovoreného slova z rozhlasu či televízie.

Foto: Pixabay

V zozname sa umiestnili aj slová ako Floss, teda tanec, pri ktorom hýbete bokmi jedným smerom a rukami druhým alebo aj „plogging,“ Toto slovo označuje kombináciu behu a zbierania odpadkov, ktorý sa stal v poslednej dobe veľmi obľúbeným v mnohých krajinách.

„Jednorazové použitie“ Collins Dictionary vybral aj so zámerom ešte viac upozorniť verejnosť na tento obrovský problém. Rovnako by toto slovíčko roka malo zvýšiť povedomie o tom, aké dôsledky zanecháva naše správanie na životnom prostredí.

inhabitat.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy