Thijs Knaap/Flickr

Matej Mensatoris / / News
Deti v Holandsku sú podľa UNICEFU tie najšťastnejšie na svete. Tu sú dôvody prečo je tomu tak.

V roku 2013 vytvoril UNICEF hodnotenie životných podmienok detí v 29 najbohatších krajinách na svete. Podľa tohto „vysvedčenia“ by sme sa dozvedeli, že najšťastnejšie deti sa nachádzajú v krajine veterných mlynov a voňavých tulipánov – v Holandsku. Hodnotenie sledovalo týchto päť kategórií: materiálne zabezpečenie, zdravie a bezpečnosť, vzdelávanie, správanie a riziká a nakoniec bývanie a životné prostredie.  

Holandsko zaznamenalo najvyššie hodnotenie v kategóriách správanie a riziká a vzdelávanie. Ani v ostatných kategóriách výrazne nezaostalo za víťazmi týchto kategórií, ktoré si rozdelili škandinávske krajiny. Ak by ste predpokladali, že svetová veľmoc – USA, obsadila takisto vysoké priečky hodnotenia, nie je tomu tak. Práve naopak, USA sa nachádza na spodných priečkach rebríčka, síce nie úplne na konci, no podľa UNICEFu sa deti majú napríklad lepšie v Grécku.

Holandsko ale neohrozene tróni tomuto prestížnemu hodnoteniu. Aj samotné holandské deti až v 95% prípadoch vykazujú vysokú úroveň životnej spokojnosti. To je významný ukazovateľ, keď aj samotné deti ohodnotia svoj život vysokou spokojnosťou. Naopak pri opätovnom pohľade na deti v USA, tam vedci zbadali u detí celkom významné ukazovatele chronického nešťastia.

Prečo sú holandské deti šťastné?

V prvom rade deti v Holandsku nemajú stres zo školy. Nikto na deti netlačí aby splnili ciele vo vzdelávaní a radšej podporujú aktivity, ktoré deti prirodzene zaujímajú. Na dieťa sa nevyvíja stres, ak napríklad zaostáva v čítaní, je jasné, že to časom doženie. UNICEF uvádza: „Holandské deti majú najmenšiu pravdepodobnosť, že by sa cítili pod tlakom školy a bodovali v rebríčku aj pokiaľ ide o hľadanie priateľov medzi spolužiakmi.“

pixabay
Pixabay

Ďalším dôvodom je, že rodičia v Holandsku sa nesnažia o to, aby bolo všetko perfektné. Rozumejú, že nie vždy všetko vyjde a k tomu tak aj pristupujú. Významná je ale aj úloha otcov pri výchove, ktorí k nej často pristupujú veľmi zodpovedne a snažia sa o dieťa starať minimálne rovnako intenzívne ako matky. UNICEF ale pozitívne hodnotí, že rodičia nie sú iba liberálni, ale dokážu byť aj autoritatívni a dokážu deťom stanoviť jasné pokyny, čím ich dokážu správne usmerniť.

Tretím významným dôvodom, prečo sú holandské deti tie najšťastnejšie je, že sú vedené k nezávislosti už od útleho veku. Sú podporované v tom, aby sa spoliehali samé na seba, chodia do školy či za kamarátmi sami bez dozoru, často na bicykli. Športové aktivity sú tiež vo veľkom rozvíjané a sú zriedka kedy zrušené kvôli nepriaznivému počasiu. Deti sa často hrajú von bez dohľadu starších, lebo v Holandsku veria, že je dôležité rozvíjať nezávislé zručnosti.

„Nezávislé ihrisko vonku je považované za absolútny protiklad pasívneho ležania na gauči“ uvádza UNICEF.

Holandské deti tak vďaka nezávislosti, podpory ich aktivít ale aj veľkého záujmu rodičov, ktorí im však dávajú veľký voľný priestor patria medzi tie najšťastnejšie na svete.

Pozri aj: 7 zaujímavých faktov, ktoré dokazujú, že Holandsko je krajina budúcnosti 

interez.sk (mmm), treehugger.com


Komentovať (0)