foto: Wikimedia

Alebo Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá sa považuje za jedinú skutočnú cirkev.

Prednedávnom sme vám priniesli článok o najlepších filmoch o náboženských sektách a kultoch, pri ktorých sa môžete presvedčiť o skutočnom zle týchto spolkov.  Hovoríte si, že náboženské sekty a kulty na Slovensku nemáme? Možno sa mýlite. Aj keď v tomto prípade nejde o sektu ale o cirkev. Založil ju v New Yorku v roku 1830 muž menom Joseph Smith a napriek tomu, že hovoríme o cirkvi, spája sa s množstvom násilia, lží a škandálov. Pôvodným zámerom bolo šíriť Ježišovo slovo a učenie. Čoskoro sa však toto učenie zvrhlo na násilnú konfrontáciu s tými, ktorých považovali za nevercov.

Čoskoro nabral konflikt také rozmery, že členovia cirkvi museli New York opustiť. V tom čase sa však ich rady rozrástli, mohli by preto dovoliť okupovať nové územie a nazvať ho svojim domovom.

Mormónska história sa dá popísať jedným opakujúcim sa vzorcom. Niekoľko členov vytvorí komunitu, ktorá postupne ovládne ekonomiku a politickú scénu na nejakom novom mieste. K miestnym obyvateľom sa začne správať násilne, čo vedie ku krvavému boju o teritórium. Potom to celé začína odznova.

wikipedia.org

Po tom, čo Mormóni opustili New York, vodca Joseph Smith im za nový domov zvolil Jackson County a dúfal, že sa mu tu podarí založiť nový Zion, čo je synonymum pre Jeruzalem, ešte skôr, ako nastane koniec sveta. Samozrejme, obyvateľom sa vpád tisícok členov komunity nepozdával a z Jackson County ich vytlačili. Jednoducho povedané, čoraz častejšie dochádzalo ku krvavým stretom medzi Mormónmi a tými, ktorí k cirkvi nepatrili. V roku 1838 guvernér Missouri, Lilburn Boggs vyhlásil, že Mormónov treba vyhubiť, alebo ich vyhnať z krajiny.

Zaujímavé je, že sekta dnes už nevníma rozdiely medzi rasami, aj keď v minulosti neboli nadšení, ak sa chcel stať členom černoch. Muži inej pleti nesmeli byť kňazmi, nesmeli krstiť či žehnať chorým. V mormónskej knihe sa totiž údajne píše, že kedysi pradávno vo vojne preukázali títo ľudia nedostatok statočnosti, preto boli prekliati a potrestaní tmavou pokožkou. Ak sa však chcel k cirkvi pripojiť, mohol spoločne s Mormónmi študovať a zúčastňovať sa misií. Verili, že ako odmena za dobré správanie a tvrdú prácu po niekoľkých generáciách ich pokožka vybledne. Tak, ako sa však mení doba, reevidujú sa aj pravidlá a princípy. Dodnes však platí pravidlo, ktoré zakazuje konzumáciu alkoholu, drog, kávy a čaju.

wikipedia.org

V minulosti Smith zaviedol pravidlo, ktoré v mormónskej cirkvi umožňovalo polygamiu. Práve tá sa stala tŕňom v oku mnohých ľudí. Ako takmer všetko iné, aj toto si Mormóni vysvetľovali ako božiu vôľu, ktorá bola zjavená Josephovi. Čoskoro sa stalo bežnou súčasťou mormónskeho života, ak mal jediný muž v strednom veku toľko mladých manželiek, že sa jeho rodina rátala v desiatkach členov. Nejeden mladý muž mal preto problém nájsť si manželku.

Okrem toho, manželky, ktoré mali starší muži, boli neraz ešte skutočne mladé. Napríklad 26. manželka Josepha Smitha mala v čase sobáša len 14 rokov. Jeho nástupca Brigham Young mal 55 manželiek, z toho najmladšia mala 15 rokov. A nie len muži mali možnosť mať veľa žien, ale jedna žena mohla mať súčasne viacero manželov.

wikipedia.org

Keď sa proti ich praktikám zdvihla vlna nenávisti, presunuli sa na miesto zvané Deseret. V tom čase stál na čele cirkvi Woodruff a v roku 1880 prišiel s tvrdením, že sa mu zjavil Boh a chce, aby upustili od polygamie. Nie všetci tak však urobili. Vždy existovali komunity, v ktorých sa polygamia praktizovala.

A existujú aj dnes. Na čele pozmenenej cirkvi v súčasnosti stojí Warren Jeffs, aj keď bol v roku 2011 odsúdený na doživotie a uväznený za sexuálne zneužívanie dvoch maloletých. Jedna z nich mala v čase zväzku s Warrenom len 11 rokov. Odhaduje sa, že táto sekta má dnes približne 4500 členov, roztrúsených je však po Amerike mnoho komunít a môžu mať až 100-tisíc členov. Tie menšie pozostávajú len z niekoľkých rodín, medzi ktorými nie je ničím výnimočným incest, najmä medzi bratrancami a sesternicami. Na svete je dodnes až 13 miliónov jedincov, ktorí sa hlásia k mormónskej cirkvi.

wikipedia.org

Jeffs sa rozhodol, že zo spirituálnych dôvodov bude držať hladovku. Zašlo to tak ďaleko, že musel byť hospitalizovaný a upadol do kómy. Prežil však a v roku 2012 predpovedal, že v roku 2013 nastane koniec sveta a žiadal členov sekty, aby sa pripravili. Ani mreže nezabránili veriacim, aby sa chodili k Jeffsovi modliť. Jeho slovo je posvätné. Deti v sekte sa neučia o histórii krajiny, učia sa to, čo povedal Jeffs. Aj čo sa rasizmu týka, má tento človek iný názor. Tvrdí, že prostredníctvom černochov si diabol a zlo vždy nájdu cestu na Zem.

Okrem toho, na internete je uverejnených niekoľko videí s bývalými členmi Warrenovej sekty. Ak raz niekto sektu opustí, vydedí ho celá rodina. Musí doslova ujsť a často sa boja o holý život. Samozrejme, aj toto je len jeden z extrémov a nemusí sa vzťahovať na celú mormónsku cirkev. Väčšina Mormónov dnes vedie slušný život, sú pracovití a cenia si rodinu a morálku. Mnohí učia aj v slovenských mestách anglický jazyk.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí dokopy 18 cirkví a mormónska, v ktorej dnes u nás pôsobí niekoľko stoviek ľudí, je od roku 2006 oficiálne jedna z nich, aj keď kresťanská cirkev ich kvôli mnohým rozdielom považuje za sektu. Napríklad, Mormóni veria, že po smrti sa každý jeden človek môže stať bohom.

Pozri aj: Nájdu vám partnera, no môžu vás dohnať až k samovražde. Toto sú sekty, ktorým aj na Slovensku veria tisíce ľudí

all-that-is-interesting
Príbehy
0
Komentovať (0)