Foto: wikimedia.org/wikimedia.org

Sekty máme aj na Slovensku. Prečo majú neustále nových členov?

Medzi sektou a náboženstvom je len tenká hranica. Veľmi ľahko môžete od jedného prebehnúť k druhému. Ak ste si doteraz mysleli, že kult či sekta sú od kresťanstva na míle vzdialené, ste na omyle. V tomto článku sa dozviete prečo.

Najznámejšie sekty na Slovensku

Sekta v ponímaní našich zákonov nič neporušuje. Ide jednoducho o náboženskú obec, ktorá sa od oficiálnej cirkvi vyčleňuje. Sú to uzavreté skupiny, ktoré vo väčšine prípadov odmietajú vonkajšiu spoluprácu a venujú sa len svojej komunite. Tú od zvyšného sveta akoby ochraňujú a varujú pred každým nepriateľom, ktorý ich neprávom osočuje. Silnú autoritu si získava vodca – charizmatická osobnosť, hlásajúca spasenie či záchranu stratených duší. Do akej miery je jeho konanie morálne, je však otázne.

Mnohí ľudia nadobúdajú pocit, že robia niečo pre seba. Netušia však, že sa stávajú nástrojom celkom šikovných praktík a že postupne strácajú svoju vlastnú identitu.

Wikimedia

Neslávna história komunít má na svedomí mnohé životy

Ukážkovým príkladom nebezpečenstva siekt sú Spojené štáty americké. Občianske združenie Integra odhaduje ich počet na 3000. V období 60. až 70. rokov zažíva rozmach Chrám ľudu so zakladateľom Jimom Jonesom. Ide o jednu z najznámejších siekt, v ktorej sa vodca označoval za inkarnáciu Ježiša Krista, Budhu či Lenina. Pre svoju cirkev vybudoval samostatnú osadu Jonestown, kde napokon nasledovníkom prikázal hromadnú samovraždu otravou. Udalosť si vyžiadala 915 mŕtvych.

Jim Jones, Wikimedia

V Kalifornii zase dvojica učiteľa a zdravotnej sestry presvedčila mnohých ľudí o tom, že zastupujú mimozemšťanov. Samovraždu spáchali vo viere, že len odkladajú svoje fyzické telá.

Podobné veci sa udiali aj vo Švajčiarsku v roku 1994, kde spáchalo rituálnu samovraždu 48 ľudí z Chrámu Slnka v presvedčení, že sa prebudia na planéte Sírius, kde ich čaká celkom nový svet.

Vo vymenúvaní podobných prípadov po celom svete by sme mohli pokračovať, no aká je situácia na Slovensku? Registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev podľa zoznamu Ministerstva kultúry nie je málo. K veriacim sa v našej krajine hlási podľa sčítania v roku 2011 viac ako 4 milióny ľudí, čo je takmer 76 % obyvateľstva.

Získajú si najmä hlboko veriacich ľudí

Často ponúkajú známe hodnoty, východisko z ťažkej situácie, či utlmenie pocitu osamelosti. Rozdiel však spočíva v tom, že v cirkvi máte možnosť slobodne myslieť a jej praktiky spochybňovať, v sekte za vás rozhoduje a myslí niekto iný, aj keď samotní vodcovia komunít tvrdia, že to tak nie je. Sektu spoznáte jednoducho:

  • Má svoju najvyššiu autoritu. Tá rozhoduje o všetkom, čo sa v skupine deje, často sa prehlasuje za najvyššieho s vrodenými schopnosťami či víziami.
  • Existuje jediná pravda. Jej spochybňovanie môže dopadnúť naozaj zle.
  • Skupina je uzatvorená. Navonok s nikým nespolupracuje, preniknúť do jej vnútornej štruktúry je ťažké a určité podrobnosti či detaily nevedia ani jej vlastní členovia. Neustále získava nových členov, tí sa musia v prospech komunity často vzdať svojho majetku, členstvu sa venujú aj na úkor svojej práce či voľného času, sú plne oddaní komunite.
  • Nariaďujú určité pravidlá. Tie musí každý člen striktne dodržiavať a nepýta sa prečo. Kladú veľký dôraz na vieru a emócie, potláčajú racionálne a kritické myslenie.

Existuje názor, že u nás sa tieto komunity začali rozmáhať práve po páde totalitného režimu. Ľudia boli zrazu hodení do celkom novej spoločnosti, čo v mnohých mohlo vyvolať pocit neistoty, nedôvery či strachu. Práve tu vzniká úrodná pôda pre náboženské skupiny.

Unsplash

O problémoch ľudí v sektách či o neschopnosti zaradenia sa do spoločnosti po vystúpení z nich, sa u nás akosi mlčí. V roku 1999 bola prijatá rezolúcia v Európskom parlamente o tom, aby členské štáty EÚ poskytovali svojim občanom prístup k objektívnym informáciám o týchto spoločenstvách. Na Slovensku je však takýchto centier veľmi málo. Upozorňuje na to už spomínané združenie Integra, pôsobiace v Banskej Bystrici. Odhadujú, že na Slovensku pôsobí 25 až 40 takýchto spoločenstiev, ktoré nazývajú deštruktívne.

Práve Integra zdôrazňuje, že je dôležité uvedomiť si, v čom spočíva sila týchto spoločenstiev. Pobyt v nich sa javí ako normálny, človek má spočiatku pocit šťastia. Našiel spoločenstvo, kde cíti dobre a ponúka mu samostatný rozvoj. Pocit je však ilúziou, tá sa napokon prejavuje ako požiadavka úplnej poslušnosti a podriadenosti. Mnohí uvádzajú, že členstvo sa postupne stáva závislosťou. Človek sa len ťažko dokáže odpútať a ak to aj urobí, prežíva pocit osamelosti, strachu a nedokáže sa zaradiť do bežnej spoločnosti. Bojuje s depresiou, zraniteľnosťou, nedokáže rozhodovať o svojom živote. Mnohé sekty odmietajú klasickú medicínu, jej členovia po vystúpení prežívajú rôzne zdravotné problémy. Príkladom môže byť komunita Svedkov Jehovových, ktorá odmieta transfúziu krvi, iní odmietajú aj transplantácie či očkovanie. Bývalým členom sa neskôr stáva, že trpia vysokým krvným tlakom, ochorením žalúdka či oslabeným imunitným systémom.

Sekta pôsobí navonok lákavo

Príkladom môže byť hnutie moonistov, ktoré sa dostalo aj k nám po roku 1989. Cirkev zjednotenia si od svojho založenia prešla rôznymi názvami a v jej čele stál Sung Myung Moon. Tomu sa vraj zjavil samotný Ježiš a požiadal ho, aby dokončil učenie, ktoré sa mu kvôli ukrižovaniu nepodarilo naplniť. Napísal knihu pod názvom Boží princíp, kde svoje učenie vysvetľuje. Spolu s manželkou sa vyhlásili za pravých rodičov ľudstva. Znie to takmer absurdne, no hnutie si získalo množstvo stúpencov, a to aj na Slovensku. Moonova cirkev po roku 1989 pôsobí v Bratislave, Nitre, Martine, Banskej Bystrici či v Košiciach.

Wikimedia

Moonovi zo Severnej Kórey sa podarilo preraziť do celého sveta, a to aj vďaka tomu, že členovia sa vzdávajú svojho majetku v prospech pravého rodiča. Myšlienka je lákavá, ohlasuje totiž, že všetky náboženstvá zjednotí, nastolí mier vo svete a bude bojovať proti komunizmu. Prostriedky boli však nezvyčajné, človek sa mal vzdať svojej vlastnej hriešnej rodiny a úplne sa odovzdať svojmu „pravému otcovi“, ktorý mu vyberie aj celoživotného partnera.

„Ja som mysliteľ, ja som tvoj mozog. Keď sa pripojíš k môjmu snaženiu, môžeš robiť všetko v úplnej poslušnosti voči mne. Pretože to, čo robím, nie je robené náhodne, ale pod Božím vedením“, povedal San Myung Moon v roku 1976.

Moonova bývalá manželka Hak Ja Han navštívila Bratislavu v roku 1999. Moonisti momentálne nie sú oficiálnym združením na Slovensku, keďže na registráciu podľa Ministerstva kultúry potrebujú minimálne 20 000 podpisov.

Medzi najznámejších patria Svedkovia Jehovovi

Známym náboženským spoločenstvom, ktoré je mnohými považované za sektu, zostávajú Svedkovia Jehovovi. Na svojich oficiálnych stránkach sa predstavujú ako kresťania, ktorí chcú žiť podľa učenia Ježiša Krista. Podľa údajov Ministerstva kultúry z roku 2011 sa k tomuto hnutiu hlási viac ako 17 tisíc ľudí. Sami o sebe vravia, že neustále svedčia a hovoria o Bohu a jeho posolstvo chcú odovzdať každému. Bývalí členovia majú trochu iný názor.

Helena Mišovičová bola svedkyňou Jehovovou 8 a pol roka. Napokon sa jej podarilo vystúpiť a o svoje poznatky sa podelila v rozhovore pre časopis Rozmer. „Veľmi presvedčivo rozprávali o tom, že onedlho bude na zemi raj bez chorôb a utrpenia. Avšak žiť v ňom budú môcť iba tí, čo uveria Jehovovi a budú mu verne slúžiť v organizácii, ktorú on sám ustanovil. Tieto slová dopadli na moju dušu ako balzam“.

Helena prechádzala prvotným štádiom nadšenia z novej myšlienky, prisľúbenia spásy a lepšieho života. Naplno sa ponorila do štúdia učenia Svedkov Jehovových, zúčastňovala sa seminárov a postupne odovzdávala posolstvo iným. Ide o typický model, spomínaný v predošlých riadkoch. Helena to v živote nemala jednoduché, cítila sa osamelá a hľadala východisko zo svojej situácie. Ponúkalo ho nové spoločenstvo. Až neskôr si uvedomila, že jej na tom niečo nesedí. „Prekážalo mi, keď sme ľuďom zdôrazňovali, že pred večným zatratením sa zachránia iba v rámci organizácie a že Armagedon sa blíži. Rátali sme s prirodzeným strachom tých, čo tomu boli náchylní uveriť.“

Narastajúce pochybnosti ju napokon stáli členstvo v komunite. Helenu vylúčili a členom zakázali stýkať sa s ňou. Nesnažili sa ju priviesť na správnu cestu alebo napomenúť či pomôcť, ako to uvádzajú na svojich online stránkach. Podľa jej slov ju označili za odpadlíka a nástroj v rukách Satana.

Wikimedia

Ďalšie svedectvo sprístupnila žena, ktorá bola v tejto viere vychovávaná od detstva. Rozsiahlu výpoveď zverejnilo v roku 2014 na svojich stránkach združenie Integra. Anonymná výpoveď opisuje detstvo malého dievčaťa, ktorého rodičia už v mladom veku vstúpili do komunity Svedkov Jehovových. Niekedy na otázky o budúcnosti nedokázala odpovedať aj z toho dôvodu, že podľa výpočtov spoločenstva mal koniec sveta prísť už v rokoch 1984 až 1994. Rodičia ju odhovárali od štúdia na gymnáziu a sama uvádza, že niektorí členovia spolku boli svojim manželkám neverní.

Z komunity vystúpila v roku 1998, pričom ako dôvod uvádzala iné zhromaždenia kresťanov a nesúhlas s odmietaním transfúzie krvi. „Postoj vedúci k zabráneniu transfúzie krvi vlastnému dieťaťu považujem za neetický a protizákonný.“ Po vystúpení s ňou zvyšní členovia, medzi ktorými bola aj rodina či najlepší priatelia, úplne prerušili kontakt.

Východisko ponúkajú aj mormoni

Svedkovia Jehovovi môžu byť pre mnohých spočiatku pozitívnou zmenou, no či je tomu tak aj z dlhodobého hľadiska, je neisté. Ďalším pomerne známym spoločenstvom sú Mormoni, stúpenci Cirkvi Ježiša Krista neskorších dní. Zakladateľovi Josephovi Smithovi sa vraj už v 14 rokoch zjavil Ježiš a oznámil mu, aby sa nepridal k žiadnej z existujúcich cirkví, pretože práve on bude nástrojom pre nastolenie novej štruktúry. Cirkev vznikla v Spojených štátoch amerických, kde má dodnes veľkú popularitu. Svojich misionárov posiela do celého sveta. U nás sa medzi registrované náboženstvá dostala v roku 2006. Zaujímavosťou je, že členovia nesmú okrem alkoholu či tabaku požívať ani kávu a čaj.

Pixabay

Vo svete je situácia iná ako u nás. S väčším počtom rôznych spoločností narastá aj počet informačných centier, ktoré vedia pomôcť. Dokonca existujú aj združenia, zaoberajúce sa výlučne poradenstvom pri výstupe z komunity. Na Slovensku také niečo nemáme, výnimkou je možno spomínaná Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, ktoré funguje popri Krajskej psychologicko-pedagogickej poradni v Banskej Bystrici.

Ďalším faktom je, že tieto spoločenstvá sú oficiálne registrované a javia sa tak ako celkom neškodné. Spočiatku to tak skutočne môže byť, no existujú prípady, v ktorých navonok neškodné spoločenstvo úplne rozbilo vlastnú identitu človeka a odstrihlo ho od príbuzných či priateľov. V rámci takejto komunity neexistuje Ja, žijete v spoločenstve ľudí a spoločných pravidiel, vykonávate určitú službu a veríte v lepší život a spásu, zároveň varujete ostatných pred večným zatratením. Nie je však už samotným zatratením potláčanie vlastného názoru a úplné podriaďovanie sa akejsi vyššej rade?

Tento článok nechce súdiť, no pri vstupe do siekt mnohokrát nejde o slobodné rozhodnutie jednotlivca. Preto pri posudzovaní rôznych komunít treba konať opatrne.

Pozri aj: Kontroverzná štúdia naznačuje, že ateisti sú inteligentnejší ako veriaci

integra.fost.sk, ateisti.sk

Najnovšie články