Foto: PaulDeGraaf/imgur

Matej Mensatoris / / Série
Premýšľali ste niekedy nad tým, ako vyzerá stena pod vrstvou stoviek grafitov? Táto stena v holandskom meste Nijmegen bola neustále writtermi prestriekaná, až na...

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako vyzerá stena pod vrstvou stoviek grafitov? Táto stena v holandskom meste Nijmegen bola neustále writtermi prestriekaná, až na nej vznikla hrubá vrstva graffitov. Užívateľ imguru PaulDeGraaf odlepil vrstvu graffitov zo slávnej graffiti steny Doornroosje a urobil hĺbkovú analýzu jej vrstiev. 

Toto je slávna Doornroosje stena v meste Nijmegen v Holandsku

PaulDeGraaf/imgur

PaulDeGraaf odobral časť graffitov, ktoré siahali až po pôvodný múr

PaulDeGraaf/imgur

Takto vyzerá 30 ročná vrstva graffitov

PaulDeGraaf/imgur

Keď sa pozriete bližšie, vidíte časovú os vytvorenú sprejmi po dobu tridsiatich rokov

PaulDeGraaf/imgur

Tu je časová os vytvorená z graffitov

PaulDeGraaf/imgur
PaulDeGraaf/imgur

Celá budova je pokrytá grafitami

PaulDeGraaf/imgur

Pozri aj: Experiment s LSD. Umelec kreslil 9-krát ten istý portrét po požití drogy. Takto to dopadlo

boredpanda.comdutchgraffiti.com
0
Komentovať (0)