Lukáš Mužla / / LifeHacking
Fotografovanie sa stalo súčasťou každodenného života. Ako však urobiť dobrú fotografiu bez toho, aby človek musel mať zvláštne nadanie či preštudované návody a knihy o fotení? Pomôže vám týchto 20 kompozičných trikov.

Len nedávno sme vám ukázali článok, v ktorom ste si mohli pozrieť ako vyzerajú niektoré populárne miesta z pohľadu profesionálnych fotografov a amatérov. Amatérske fotografovanie sa totiž stali súčasťou každodenného života. Ako však urobiť skutočne dobrú fotografiu bez dlhého štúdia literatúry? Postačí vám týchto 20 kompozičných trikov, ktoré z každej vašej fotografie spravia keď nie umelecké dielo, tak aspoň skutočne dobre vyzerajúcu spomienku, na ktorú budete môcť byť hrdí.

Pravidlo tretín

Najzákladnejším kompozičným trikom je pravidlo tretín. Scénu, ktorú sa snažíte zachytiť, si rozdeľte na 9 rovnakých obdĺžnikov. Niektoré fotoaparáty či smartfóny dokonca majú takúto mriežku automaticky zabudovanú, takže je vidno, že sa skutočne jedná o jedno z najzákladnejších pravidiel kompozície. Objekt, ktorý má byť na fotografii dominantný, potom umiestnite pozdĺž niektorej línie, alebo na miesto, kde sa jednotlivé obdĺžniky stretávajú. V žiadnom prípade hlavný objekt neumiestňujte do stredu.

boredpanda.com
boredpanda.com

Na tejto fotografii Staromestského námestia v Prahe je horizont umiestnený do hornej tretiny fotografie. Väčšina budov je zachytená do stredného riadku a pravá strana kostola kopíruje líniu stĺpca obdĺžnikov.

Centrálna kompozícia a symetria

Kým pri pravidle tretín sa hlavný objekt nemá umiestňovať do stredu fotografie, tu je to celkom inak. Už samotný názov napovedá, že hlavný objekt bude ležať práve v strede scény. Pri takomto umiestnení je dôležitá symetria scény tak ako tomu je na tejto fotografii mostu z Dublinu.

pravidla-kompozicie-2
boredpanda.com

Na tejto fotografii môžete vidieť akési zloženie centrálnej kompozície a pravidla tretín. Strom síce nie je umiestnený do stredu, no scéna je dokonale symetrická.

pravidla-kompozicie-3
boredpanda.com

Popredie a hĺbka

Fotografia je dvojrozmerný náhľad niečoho, čo v reálnom svete existuje v troch rozmeroch. Preto je niekedy veľmi dôležité vystihnúť nejaký predmet v popredí a vypichnúť tak akýsi tretí rozmer fotografie.

pravidla-kompozicie-4
boredpanda.com
pravidla-kompozicie-4a
boredpanda.com
pravidla-kompozicie-5
boredpanda.com

Rám bez orámovania

Ďalší spôsob, akým je možné pridať fotografii akúsi hĺbku (tretí rozmer), je použiť niečo, čo vám scénu prirodzene orámuje. Na tejto fotografii z Benátok je tento význam výborne zachytený. Jeden z oblúkov na námestí sv. Marka vytvára dokonalý rám na fotografovanie baziliky, ktorá stojí na druhom konci námestia.

pravidla-kompozicie-6
boredpanda.com

Nie vždy musí byť orámovanie výtvorom človeka. Niekedy vám scénu dokonale orámuje aj samotná príroda a samozrejme trošku vašej kreativity.

pravidla-kompozicie-7
boredpanda.com

Vedúce línie

Vedúce línie pomáhajú divákovi sústrediť sa na tie prvky scény, ktoré sa snažíte vy sami zachytiť. Tieto línie ho prirodzene vedú k tomu, aby svoj pohľad umiestnil tam, kde chcete vy. Napríklad pri tejto fotografii z Paríža je použitá dokonalá centrálna kompozícia, symetria a vedúce línie z dlažby, ktoré váš pohľad dovedú k majestátnej Eifelovej veži.

pravidla-kompozicie-8
boredpanda.com

Línie však nemusia byť vždy dokonale rovné. Pri nasledujúcom zábere je kľukatý chodníček k stromu dokonalým kompozičným prvkom.

pravidla-kompozicie-9
boredpanda.com

Diagonály a trojuholníky

Diagonály a trojuholníky v scéne pridávajú fotografii akési dynamické napätie. Vodorovné a zvislé línie totiž dodávajú scéne stabilitu. Keď však do scény umiestnite diagonály a hrany trojuholníka, všetko sa zdá akési dynamickejšie. Napríklad ako tento most v Dubline. Na scéne vidno spojenie tejto techniky spolu s vedúcimi líniami.

pravidla-kompozicie-10
boredpanda.com

Na ďalšej fotografii z Paríža môžete opäť vidieť myšlienkové umiestnenie trojuholníkov. Sklon, v ktorom sa budova ocitla po takejto kompozícii, je pre naše vnímanie netradičné. A práve takto vzniká dynamické, alebo inak nazývané vizuálne napätie.

pravidla-kompozicie-11
boredpanda.com

Vzory a textúry

Vzory človeka prirodzene priťahujú. Sú predsa všade. Na našom oblečení, stenách, podlahách, obkladačkách v kúpeľni, či kobercoch v obývačke. Chýbať by teda nemali ani na dobrej fotografii.

pravidla-kompozicie-12
boredpanda.com
pravidla-kompozicie-13
boredpanda.com

Pravidlo nepárneho počtu

Pravidlo nepárneho počtu je zrejme jasné už z názvu. Ak do scény umiestňujete viac objektov, zvoľte nepárny počet. Ten je totiž pre človeka príjemnejší ako párny počet. Presné vysvetlenie by vám možno poskytli psychológovia, no z hľadiska fotografie je to zjednodušene takto: divák sa pri párnom počte akosi nevie rozhodnúť kam sa skôr pozrie. Nepárny počet objektov je pre jeho oko prirodzenejší a jednoduchší.

pravidla-kompozicie-14
boredpanda.com


Komentovať (0)