Fotografovanie sa stalo súčasťou každodenného života. Ako však urobiť dobrú fotografiu bez toho, aby človek musel mať zvláštne nadanie či preštudované návody a knihy o fotení? Pomôže vám týchto 20 kompozičných trikov.

Len nedávno sme vám ukázali článok, v ktorom ste si mohli pozrieť ako vyzerajú niektoré populárne miesta z pohľadu profesionálnych fotografov a amatérov. Amatérske fotografovanie sa totiž stali súčasťou každodenného života. Ako však urobiť skutočne dobrú fotografiu bez dlhého štúdia literatúry? Postačí vám týchto 20 kompozičných trikov, ktoré z každej vašej fotografie spravia keď nie umelecké dielo, tak aspoň skutočne dobre vyzerajúcu spomienku, na ktorú budete môcť byť hrdí.

Pravidlo tretín

Najzákladnejším kompozičným trikom je pravidlo tretín. Scénu, ktorú sa snažíte zachytiť, si rozdeľte na 9 rovnakých obdĺžnikov. Niektoré fotoaparáty či smartfóny dokonca majú takúto mriežku automaticky zabudovanú, takže je vidno, že sa skutočne jedná o jedno z najzákladnejších pravidiel kompozície. Objekt, ktorý má byť na fotografii dominantný, potom umiestnite pozdĺž niektorej línie, alebo na miesto, kde sa jednotlivé obdĺžniky stretávajú. V žiadnom prípade hlavný objekt neumiestňujte do stredu.

Na tejto fotografii Staromestského námestia v Prahe je horizont umiestnený do hornej tretiny fotografie. Väčšina budov je zachytená do stredného riadku a pravá strana kostola kopíruje líniu stĺpca obdĺžnikov.

Centrálna kompozícia a symetria

Kým pri pravidle tretín sa hlavný objekt nemá umiestňovať do stredu fotografie, tu je to celkom inak. Už samotný názov napovedá, že hlavný objekt bude ležať práve v strede scény. Pri takomto umiestnení je dôležitá symetria scény tak ako tomu je na tejto fotografii mostu z Dublinu.

Na tejto fotografii môžete vidieť akési zloženie centrálnej kompozície a pravidla tretín. Strom síce nie je umiestnený do stredu, no scéna je dokonale symetrická.

Popredie a hĺbka

Fotografia je dvojrozmerný náhľad niečoho, čo v reálnom svete existuje v troch rozmeroch. Preto je niekedy veľmi dôležité vystihnúť nejaký predmet v popredí a vypichnúť tak akýsi tretí rozmer fotografie.

Rám bez orámovania

Ďalší spôsob, akým je možné pridať fotografii akúsi hĺbku (tretí rozmer), je použiť niečo, čo vám scénu prirodzene orámuje. Na tejto fotografii z Benátok je tento význam výborne zachytený. Jeden z oblúkov na námestí sv. Marka vytvára dokonalý rám na fotografovanie baziliky, ktorá stojí na druhom konci námestia.

Nie vždy musí byť orámovanie výtvorom človeka. Niekedy vám scénu dokonale orámuje aj samotná príroda a samozrejme trošku vašej kreativity.

Vedúce línie

Vedúce línie pomáhajú divákovi sústrediť sa na tie prvky scény, ktoré sa snažíte vy sami zachytiť. Tieto línie ho prirodzene vedú k tomu, aby svoj pohľad umiestnil tam, kde chcete vy. Napríklad pri tejto fotografii z Paríža je použitá dokonalá centrálna kompozícia, symetria a vedúce línie z dlažby, ktoré váš pohľad dovedú k majestátnej Eifelovej veži.

Línie však nemusia byť vždy dokonale rovné. Pri nasledujúcom zábere je kľukatý chodníček k stromu dokonalým kompozičným prvkom.

Diagonály a trojuholníky

Diagonály a trojuholníky v scéne pridávajú fotografii akési dynamické napätie. Vodorovné a zvislé línie totiž dodávajú scéne stabilitu. Keď však do scény umiestnite diagonály a hrany trojuholníka, všetko sa zdá akési dynamickejšie. Napríklad ako tento most v Dubline. Na scéne vidno spojenie tejto techniky spolu s vedúcimi líniami.

Na ďalšej fotografii z Paríža môžete opäť vidieť myšlienkové umiestnenie trojuholníkov. Sklon, v ktorom sa budova ocitla po takejto kompozícii, je pre naše vnímanie netradičné. A práve takto vzniká dynamické, alebo inak nazývané vizuálne napätie.

Vzory a textúry

Vzory človeka prirodzene priťahujú. Sú predsa všade. Na našom oblečení, stenách, podlahách, obkladačkách v kúpeľni, či kobercoch v obývačke. Chýbať by teda nemali ani na dobrej fotografii.

Pravidlo nepárneho počtu

Pravidlo nepárneho počtu je zrejme jasné už z názvu. Ak do scény umiestňujete viac objektov, zvoľte nepárny počet. Ten je totiž pre človeka príjemnejší ako párny počet. Presné vysvetlenie by vám možno poskytli psychológovia, no z hľadiska fotografie je to zjednodušene takto: divák sa pri párnom počte akosi nevie rozhodnúť kam sa skôr pozrie. Nepárny počet objektov je pre jeho oko prirodzenejší a jednoduchší.

Naplnenie scény

V niektorých prípadoch je toto pravidlo veľmi užitočné. Úplné využitie priestoru pomôže divákovi sústrediť sa na detaily scény bez akéhokoľvek rozptyľovania. Tento štýl sa dá použiť nielen pri portrétoch ľudí a zvierat, ale aj pri fotografovaní architektúry.

Voľný priestor

A znova tu máme jeden kontrast. Kým predchádzajúci tip hovoril o vyplnení priestoru, tentokrát to bude celkom naopak. V istých prípadoch si scéna priam vyžaduje, aby ste v nej zachytili čo najviac voľného miesta. Takáto snímka vyjadruje jednoduchosť a minimalizmus, ktorý sa pokúšate zachytiť. Na nasledujúcej snímke je to vidieť dokonale. Socha hinduistickej bohyne je jediným objektom, ktorý má fotografia ponúkať, a preto jej autor poskytol obrovskú voľnosť.

Jednoduchosť a minimalizmus

Pri jednoduchosti ešte chvíľu ostaneme. Pokiaľ chcete zachytiť jeden objekt, je dobré nastaviť scénu práve takto. Hovorí sa predsa, že v jednoduchosti je krása, a preto k dobrej fotografii nie je potrebné žiadne komplikované zátišie. Jednoduchou kompozíciou či priblížením na objekt viete dokonale zachytiť jeho detaily.

Iný uhol pohľadu

Väčšina fotografií je zhotovená z úrovne očí. Zamyslite sa, aj vy sami určite väčšinou fotíte práve takto. Skúste zmeniť uhoľ pohľadu. Dostaňte sa vyššie nad objekt, alebo naopak dolu na zem, aby ste tak získali celkom novú scénu, ktorá bude práve takýmto jednoduchým krokom jedinečná. Často to znamená aj to, že si trošku zamočíte nohy.

Pravidlo priestoru

Pravidlo priestoru sa vzťahuje na fotografie, kde zachytávate objekty statické aj dynamické. Pri dynamických objektoch to znamená, že by ste mali viac voľného priestoru umiestniť pred pohybujúci sa objekt, aby tak bola viditeľná jeho budúca dráha. Pri fotografovaní ľudí by ste mali zachytiť ich pohyb, alebo pohľad smerom do fotografie, nie von z nej. Pozrite sa napríklad na gitaristu na snímke, ako sa pozerá „smerom do fotografie“.

Pravidlo zľava doprava

Existuje myšlienka, že akýkoľvek pohyb, ktorý sa na fotografii zachytáva, má byť vedený zľava doprava. Odvíja sa to z toho, ako ľudia čítajú text. V niektorých krajinách sa však text číta celkom naopak, a preto je mnoho výborných fotografií urobených aj inverzne. Pri tomto tipe je preto asi potrebné povedať, že všetko závisí od scény a podmienok.

Rozvrhnutie objektov

Na začiatku sme spomínali pravidlo tretín. To však v niektorých situáciách môže spôsobiť akúsi nerovnováhu v rozmiestnení objektov. Preto sa zvykne používať aj tento spôsob, pri ktorom jeden „bočný“ objekt umiestnite či už do popredia alebo na jednu stranu scény. Hlavný objekt je potom buď v pozadí, alebo symetricky na druhej strane od „bočného“ objektu.

Zlaté trojuholníky

Ak ste v čítaní zotrvali až doteraz, čakajú vás dva najzložitejšie, no aj najprofesionálnejšie kompozičné tipy. Prvým z nich sú zlaté trojuholníky. Tento tip sa odvíja od pravidla tretín, no namiesto obdĺžnikov je scéna rozdelená na trojuholníky. Týmto spôsobom dosiahnete skvelú kompozíciu, a ako bonus aj dynamické napätie, ktoré sme tiež spomínali v predchádzajúcich tipoch.

Zlatý rez

Výraz Zlatý rez ste už určite počuli. Ak sledujete náš portál, možno ste zachytili aj článok o tajomných číslach Fibonacciho postupnosti, ktoré so Zlatým rezom úzko súvisia. Tieto čísla nájdete však aj v mnohých zákutiach prírody. Znova ide o akési dokonalejšie pravidlo tretín. Scéna je však rozdelená na štvorce, ktoré sú „obohnané“ špirálou. Štvorce pomáhajú umiestniť na fotografii objekty a špirála určuje smer scény. Pravidlo Zlatého rezu znie možno zložite, no v podstate je celkom jednoduché. Všetko, čo potrebujete, je dobrá priestorová predstavivosť.

Dúfame, že sa vám článok páčil, a že vám tieto tipy pomôžu vytvoriť také fotografie, s ktorými budete nadmieru spokojní.

interez.sk (Lukáš M.), boredpanda.com
Príbehy
0
Komentovať (0)