Foto: unsplash.com/Annie Spratt

O tom, že zviera nie je vec, sa v poslednom čase diskutuje čoraz intenzívnejšie.

Čoraz viac sa svetom šíri snaha zvieratá chrániť, vytvoriť im vhodné podmienky pre život a zabrániť tomu, aby boli zneužívané a týrané. Ľudia bojujú proti pytliactvu a čoraz viac cirkusov zakazuje využívanie zvierat pre pobavenie ľudí. Jednou z krajín, ktorá tvrdo bojuje za práva zvierat a mnohí by si z nej mohli brať príklad, je aj India.

Najnovší indický zákon týkajúci sa zvierat hovorí, že každý tvor v zvieracej ríši, či už vták alebo morský tvor, má mať podobné práva, aké máme aj my, ľudia. Súd v indickom štáte Uttarákhand rozhodol, že práva a povinnosti sa odteraz budú týkať nielen ľudí, ale budú sa vzťahovať na každého živého tvora. Cieľom zákona je zlepšiť podmienky, v akých zvieratá v krajine žijú a mali by ľudí odradiť od pytliactva a znečisťovania životného prostredia. Každé zviera má právo žiť v bezpečí, bez bolesti a bez strachu.

Dňa 4. júla súd stanovil, že každé zviera má vlastnú osobnosť a teda nemôže byť vnímané ako vec a majetok. Samozrejme, na zvieratá sa nevzťahujú úplne rovnaké právne povinnosti a práva ako na človeka, každý občan Uttarákhandu je však odteraz povinný starať sa o zviera a zabezpečovať jeho blahobyt rovnako, ako by sa staral o svoje dieťa.

Indické zákony rozlišujú dve skupiny občanov. Do prvej skupiny patrí každý plne vnímajúci a chápajúci jedinec, kým do druhej skupiny patria napríklad jedinci s mentálnym postihnutím. Do druhej zo spomínaných skupín patria podľa nového zákona už aj zvieratá. Nový zákon sa však netýka len divokých zvierat, či domácich miláčikov. Týka sa aj zvierat využívaných v poľnohospodárstve či na prepravu. Na poháňanie zvierat už viac nebude možné využívať ostré predmety a zvieratá v premávke na cestách, budú musieť byť jasne a viditeľne označené. Okrem toho, zákon zakazuje pripevniť zvieraťu postroj, pokiaľ teplota presiahne 37°C alebo klesne pod 5°C.

Prvýkrát sa zavedenie zákona zvažovalo ešte v roku 2014, keď muž menom Narayan Dutt Bhatt požiadal súd, aby zakázal prepravu medzi Nepálom a Indiou za pomoci koní. Ľudia sa totiž ku koňom správali príliš kruto, poháňali ich ostrými predmetmi a nakladali im na chrbty príliš veľkú váhu. Od tých čias bol zákaz rozšírený, upravený a sformovaný do podoby nového zákona.

Dúfame, že z Indie si čoskoro vezmú príklad aj ďalšie krajiny.

Pozri aj: Slon v Nemecku spadol do publika medzi divákov. Ľudia aj preto volajú po európskom zákaze cirkusov

allthatisinteresting
Príbehy
0
Komentovať (0)