Foto: Gondwana Research 2017

Vedci zaplnili 500 miliónov dlhú dieru v poznaní našej planéty.

Planéta Zem je impozantné miesto dodnes plné mnohých tajomstiev. Naša planéta vznikla asi pred 4,5 miliardami rokov a od tohto momentu sa neustále vyvíja a mení. A stále pred nami schováva niektoré svoje tajomstvá. Nová mapa a animácia pohybu litosférických dosiek zaplňuje 500 miliónov rokov dlhú dieru v našom poznaní Zeme. Ak vás zaujíma ako vlastne vznikol svet, ktorý poznáme dnes, potom ste na správnom mieste. 

Začiatok 20. storočia priniesol v chápaní našej Zeme revolúciu. V tomto storočí totiž vznikla teória Platňovej tektoniky, ktorá vysvetľuje vznik dnešnej podoby Zeme. Teória stojí na existencii litosférických (alebo tektonických) dosiek, mohutných krýh zemskej kôry, ktoré sa po našej planéte neustále pohybujú. Celú Zem pritom tvorí 12 väčšími a asi 40 menšími litosférickými platňami.

xearththeory.com

Dnes už vieme, že dnešné rozostavenie kontinentov vzniklo rozpadom posledného prakontinentu Pangea. Austrálski vedci len nedávno zverejnili tektonickú mapu našej planéty, ktorá zapĺňa i obdobia, o ktorých sme dodnes vedeli len veľmi málo. Ich mapa a animácia ukazuje pohyb tektonických platní Zeme od obdobia spred 1000 miliónov rokov až po obdobie pred 520 miliónmi rokov. Ukazuje teda 500 miliónov rokov dlhú dieru v ľudskom poznaní svojho domova.

Vo vyššie uvedenom videu môžete vidieť animáciu vývoja našej planéty zo spomínaného obdobia, na ktorej farby poukazujú na miesto, kde kontinenty ležia dnes. V tomto období naša planéta prežívala búrlivé obdobia. Striedali sa extrémne chladné obdobia plné ľadu a s obdobím extrémneho „skleníkového“ tepla, ktoré podnietilo na Zemi vznik rozmanitého života. Na nižšie uvedenom obrázku môžete vidieť pozíciu tektonických dosiek z predkambrického obdobia voči dnešnému postaveniu kontinentov.

výskum Gondwana Research 2017

A načo vlastne tektonický vývoj našej planéty skúmajú? Tektonické pohyby ovplyvňujú množstvo procesov na Zemi vrátane podnebia, biosféry či hydrosféry. Nepoznať históriu vývoja tektoniky znamená nevedieť vysvetliť zmeny v týchto oblastiach, ktoré planéta v minulosti zažila, a preto je tento výskum veľmi dôležitý.

Pozri aj: Môže obsahovať indície o vzniku našej slnečnej sústavy. Holandskí vedci oznámili objav meteoritu starého 4,5 miliardy rokov

sciencealert.com
Príbehy
0
Komentovať (0)