Petra Sušaninová / / Série
Mnoho ľudí si slovo práca nevie veľmi spojiť s pojmami vysoký plat a nízka úroveň stresu. Verte však, že také niečo reálne existuje. Aj keď skôr v iných krajinách.

Vo väčšine prípadov je práca nadmerne stresujúca, či už z hľadiska povinností alebo nepríjemného kolektívu, a zároveň je zle platená. Zrejme sa nájde len málo prípadov, keď má človek svoju prácu rád a zároveň je aj spokojný so svojim platovým ohodnotením. Vedci zostavili zoznam zamestnaní, ktoré ľudí stresujú najmenej a zároveň sú za to dobre platení.

Tento rebríček zostavil kariérny expert Laurence Shatkin, a to tak, že porovnával priemerný plat a hladinu stresu pri 767 povolaniach, aby tak zistil ideálnu kombináciu týchto dvoch premenných. Miera stresu pociťovaného v zamestnaní bola hodnotená na škále od nuly po sto bodov, pričom najnižšia hladina stresu bola označená nulou a najvyššia číslom sto. Táto škála meria, ako často sa zamestnanec musí vyrovnávať s kritikou a nakoľko sa dokáže efektívne vyrovnávať s nadmerne záťažovými situáciami. V nasledujúcich zamestnaniach zamestnanci zarobia priemerne nad 70 tisíc dolárov za rok a pociťujú hladinu stresu nižšiu ako 70 bodov. Dáta zozbierali Bureau of Labor Statistics a US Occupational Information Network.

Výskum materiálov

Údajne najnižšiu hladinu stresu a najvyšší plat majú zamestnanci v oblasti vedy týkajúcej sa výskumu vlastností a možností využitia materiálov. Ich hladina stresu dosahuje v priemere 53 bodov a priemerný ročný plat úctyhodných 94 350 dolárov (čo predstavuje mesačne takmer 8 tisíc dolárov). A čo vlastne robia? Skúmajú rôzne materiály na atómovej a molekulárnej úrovni a spôsob, akým reagujú s inými materiálmi. Tieto poznatky využívajú na vývoj nových produktov.

flickr.com

Matematici

Matematici údajne pociťujú o niečo vyššiu hladinu stresu, než vedci vo výskume materiálov, a to 57,2 bodov a ich ročný plat predstavuje 104 350 dolárov (mesačne 8695 dolárov). Ich hlavnou úlohou je výskum vo fundamentálnej a aplikovanej matematike. Pomáhajú aplikovať matematické techniky, postupy a riešiť problémy pomocou matematiky vo vede, manažmente a iných odboroch.

flickr.com

Geografi

Geografi udávajú hladinu stresu len o niečo málo vyššiu ako matematici, a to 58 bodov. Ich priemerný plat predstavuje 75 610 dolárov ročne. Ich úlohou je skúmanie prírody a možnosti využitia zemského povrchu, fyzikálne aspekty rôznych oblastí a využitie daného priestoru na ľudské aktivity, ako napríklad výstavbu budov.

flickr.com

Ekonómovia

Hladina stresu u ekonómov dosahuje hladinu 58,7 bodov a ich priemerný plat závideniahodných 150 290 dolárov ročne. A aká je ich náplň práce? Ekonómovia skúmajú produkciu a distribúciu zdrojov, tovarov a služieb.

gettyimages.com

Štatistici

Štatistici sa umiestnili na škále stresu s počtom bodov 59 a ich priemerný plat predstavuje 84 010 dolárov ročne. Využívajú štatistické metódy na zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov, aby tak prispeli k riešeniu globálnych problémov v rôznych oblastiach.

freepik.com

Poľnohospodárski inžinieri

Ich hladina stresu dosahuje 60,8 bodov a plat výšku 75 440 dolárov ročne. Jedinci zamestnaní v tejto profesii sa venujú aplikácii poznatkov z inžinierstva technológií a biológie do poľnohospodárskej problematiky. Okrem iného sa venujú aj procesu spracovania poľnohospodárskych produktov, ale aj využitiu pôdy a vody.

freepik.com

Vedec či teoretik v oblasti politiky

Politickí vedci udávajú hladinu stresu taktiež 60,8 bodov a ich priemerný ročný plat predstavuje 104-tisíc dolárov. Ich hlavnou úlohou je študovať vznik a rozvoj rôznych politických systémov.

flickr.com

Materiálové inžinierstvo

Rozdiel medzi politickými vedcami a materiálovými inžiniermi je len minimálny, keďže inžinieri udávajú hladinu stresu 61 bodov. A ich platové ohodnotenie dosahuje priemernú ročnú výšku 91 150 dolárov. A čo presne robia? Snažia sa vyvinúť postupy a materiály využiteľné na výrobu produktov, na ktoré sú kladené nejaké špeciálne požiadavky.

flickr.com

Biomedicínske inžinierstvo

Inžinieri pracujúci v oblasti biomedicíny hodnotia svoju hladinu pociťovaného stresu 61,3 bodmi a za svoju prácu dostávajú ročne plat 91 760 dolárov. Ich úlohou je analyzovať a hľadať riešenia problémov v oblasti biológie a medicíny s cieľom zvýšiť kvalitu a efektivitu starostlivosti o pacientov.

freepik.com

Fyzika

Mnohým z nás pri pomyslení na fyziku zrejme naskočí husia koža. Avšak aj zamestnanie v oblasti fyziky patrí stále medzi tie najmenej stresujúce a najlepšie platené. Ich hladina stresu predstavuje 61,3 bodov a ich ročný plat dosahuje výšku 117 300 dolárov. Ich práca je skôr teoretická, venujú sa výskumu fyzikálnych fenoménov, rôznym teóriám, pozorovaniam a experimentom a hľadajú spôsoby aplikácie fyzikálnych teórií a zákonov v rôznych oblastiach.

freepik.com

Učitelia ekonómie

S týmto slovenskí učitelia zrejme nebudú súhlasiť, avšak učitelia ekonómie hodnotia svoju hladinu stresu 61,8 bodmi a ich priemerný plat dosahuje ročne 102 120 dolárov. Ich prácou je viesť rôzne kurzy týkajúce sa ekonómie. Okrem učenia sa venujú aj kombinácii učenia a výskumu v tejto oblasti.

freepik.com

Astronómovia

Astronómovia svoj stres hodnotia 62 bodmi a ich platové ohodnotenie predstavuje 107 140 dolárov ročne. Pýtate sa za čo majú takýto plat? Venujú sa pozorovaniu, výskumu a analýze astronomických fenoménov, vďaka čomu môžu zvýšiť všeobecnú úroveň poznatkov, ale aj aplikovať získané informácie v praktických problémoch.

flickr.com

Aby sme nezabudli ani na pomery na Slovensku, hladina stresu v práci sa hodnotí podľa nutnosti cestovať za prácou, nemožnosti kariérneho rastu, práce na verejnosti, psychického nátlaku a miery nebezpečia. Slováci vo svojom zamestnaní vydržia v priemere štyri roky, kým sa obzrú za lepším ohodnotením. Medzi najviac stresujúce zamestnania u nás patria povolanie vojenského generála, hasiča, pilota, hovorcu, reportéra, policajta, či šoférov taxíkov a mestskej hromadnej dopravy. Naopak, najmenej stresujúce povolanie majú u nás kaderníci, zlatníci, krajčíri, dietológovia a grafici. A medzi najlepšie finančne ohodnotených patria zubári, lekári, marketingoví manažéri, IT manažéri, právnici či veterinári.

Napriek tomu, že peniaze by nemali byť hlavným faktorom pri výbere povolania, uznajme, že často nie je reálne zamestnať sa na základe záľub či iných preferencií, keďže v niektorých prípadoch priemerný slovenský plat za celý rok predstavuje mesačný plat Američana.

Pozri aj: 50+ mien, ktoré sú v rôznych kútoch sveta zakázané. Takto by ste sa napríklad nemohli volať na Slovensku

thisisinsider.com
0
Komentovať (0)