Foto: Vopz.sk

Branislav Blaško / / Lokál
Druhý júnový víkend bude na Slovensku tradične patriť parkom a záhradám či iným zaujímavým zeleným a historicky hodnotným lokalitám.

Národný Trust n.o. v spolupráci s mnohými partnermi pripravil v dňoch 10. – 11. júna 2017 IX. ročník celoslovenského dobrovoľníckeho kultúrno-vzdelávacieho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého hlavným cieľom je prezentovať a vyzdvihovať hodnoty slovenských parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby.

Cieľom podujatia je predstaviť nielen hodnoty parkov a záhrad Slovenska, ale aj prácu ľudí – odborníkov, vlastníkov, správcov, podporovateľov či nadšencov, ktorí sa na tvorbe a údržbe týchto lokalít podieľajú či podieľali v minulosti. Organizátori a partneri podujatia chcú pozitívnymi príkladmi viesť ľudí a najmä mladú generáciu k aktívnej ochrane hodnôt zelených lokalít či zelenej infraštruktúry a tzv. otvorených plôch v urbanizovanej krajine, ktoré sú pre život v sídlach nepostrádateľné.

Organizátori podujatia opäť zdôrazňujú myšlienku, že nestačí len budovanie nových parkov a záhrad ale veľmi dôležitá je kvalitná obnova a údržba už existujúcich zelených lokalít.

Víkend otvorených parkov a záhrad v Bratislave

Víkend otvorených parkov a záhrad sa v Bratislave bude tento rok konať v 17 parkoch a záhradách. Sprievodcovia-dobrovoľníci či majitelia a správcovia záhrad návštevníkov podujatia pozývajú na bezplatné lektorované prehliadky zapojených lokalít i zaujímavý sprievodný program.

Keďže tento rok uplynie 10 rokov od začiatku organizovania podujatia, hlavný organizátor pripravil aj malú výstavu venujúcu sa histórii daného podujatia. Výstava sa bude konať v renesančnom meštianskom dome tzv. Rómerovom dome na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave, ktorý bude počas podujatia sprístupnený verejnosti. V Rómerovom dome bude od leta fungovať aj kancelária Priateľov parkov a záhrad.

Súčasťou programu v Bratislave je prezentácia nových a obnovených parkov a záhrad, ako napríklad parčíka na Svoradovej ulici alebo Gaštanice na Kolibe. Svoje brány opäť otvára záhrada Veľvyslanectva Ruskej federácie, či obľúbená Kochova záhrada. Po 1x bude prezentovaná súkromná záhrada – Záhrada bratov Hubovcov (do tejto záhrady je však nutné sa dopredu zaregistrovať). Pre tých, ktorí hľadajú pokoj alebo priestor pre meditácie, organizátori odporúčajú návštevu Františkánskej kláštornej záhrady alebo Bratislavskej kalvárie. Pre rodiny s deťmi a záujemcov o „posedenie v tráve“ dávajú tip na Vrakunskú komunitnú záhradu, novú komunitnú záhradku Cyklokuchyne na Tyršovom nábreží pod Starým mostom, prípadne Prüger-Wallnerovu záhradu pri Horskom parku. V poslednej menovanej záhrade, v ktorej jej majitelia kedysi pestovali ovocie i zeleninu pre hotel Carlton a Savoy, sa bude konať aj súťaž o najlepšiu ovocnú bublaninu. S Landart umením sa budú môcť návštevníci stretnúť v záhrade v Podunajských Biskupiciach. Architektonicky zaujímavý dom so záhradou známej sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej a Štefana Kissoczyho z obdobia rannej moderny v rámci podujatia predstaví ich dcéra – sochárka Katarína Kissoczy. Pre návštevníkov je tu okrem samotnej prehliadky domu a záhrady pripravený aj zaujímavý program ako napríklad ukážky zvárania v ateliéri či jazzový koncert Matúša Jakabčica, Juraja Grigláka a Mariána Ševčíka a mnoho ďalších milých prekvapení.

Sprievodcovia – dobrovoľníci predstavia ako dôležitú súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva Bratislavy aj vilu s historickým parčíkom, ktorá bola vybudovaná v r. 1942 pre riaditeľa vtedajšej Dynamitky v lokalite Jurajov dvor. Ondrejský cintorín – Záhradu žijúcich duchov mesta či francúzsku barokovú záhradu na severnej terase Bratislavského hradu, ktoré sú síce bežne prístupné si tiež návštevníci budú môcť prezrieť s našimi sprievodcami a získať nové pohľady na tieto známe miesta.

V rámci podujatia bude prezentované aj Kollárovo námestie, na ktorom Green Foundation s partnermi realizuje projekt jeho čiastočnej revitalizácie. Návštevníci podujatia si tu budú môcť spolu s organizátormi zasadiť kvety, a tak prispieť ku skrášleniu verejného priestoru na spomínanom námestí.

Pre priateľov prírodnej pestrosti a sebestačnosti Národný Trust n.o. v spolupráci so spoločnosťou Záhradná architektúra 7VFS pripravili Malý návod na vytvorenie prírodnej záhrady, ktorý Vám ochotne poskytnú dobrovoľníci v zapojených lokalitách. Milovníkom súčasného umenia je určený I. ročník umenia vo verejnom priestore pod názvom Hidden Places, ktorý je spolupracujúcim festivalom Víkendu otvorených parkov a záhrad.

V rámci podujatia bude prezentovaný aj projekt Landererovho parku. Architekt a spoluautor projektu Landererovho parku Hans-Michael Földeak dňa 11. júna o 14.00 h a 16.00 h (Šafarikovo námestie) predstaví nielen samotný projekt ale aj koncept tvorby mestských lúk na podporu biodiverzity.

Víkend otvorených parkov a záhrad v mimobratislavských lokalitách

Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie, do ktorého sa zapája aj množstvo parkov a záhrad z územia celého Slovenska.

Deň otvorených modranských záhrad v Modre sa bude niesť v znamení záhradnej slávnosti. Návštevníci sa budú môcť prejsť okruhom sedemnástich najmä súkromných záhrad a zúčastniť sa netradičného atraktívneho programu.

Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sa s prehliadkami a programom zapájajú významné slovenské arboréta ako Lesnícke arborétum Kysihýbeľ v Banskej Štiavnici, Arborétum Mlyňany SAV, Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene (POZOR: táto lokalita sa do podujatia zapája pripraveným programom s názvom Dni ruží až 17. a 18.6.2017!!) či najvyššie položené arborétum v Strednej Európe – Arborétum v Liptovskom Hrádku.

V tomto roku budú mať možnosť návštevníci prezrieť si aj viaceré ukážkové prírodné záhrady, ako napríklad ukážkovú prírodnú záhradu Hanky Sekulovej v Ivanke pri Dunaji, prírodnú záhradu Zuzany Pastorkovej v Dlhej nad Váhom, ukážkovú prírodnú záhradu v lokalite Pažiť či ovocnú farmu Kubra pri Trenčíne alebo školskú prírodnú záhradu Spojenej školy internátnej v Trenčíne. Ukážky pikírovania rastlín a tvorivé dielne pre deti sú pripravené aj v obnovenej botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici. Organizátori podujatia v Spišskej Novej Vsi pripravili skvelý program, v ktorom bude prezentovaných sedem zaujímavých zelených i historických lokalít – Park najdlhšieho šošovkovitého námestia v Spišskej Novej Vsi, historický park v Markušovciach, Madaras park, Záhrada umenia v Galérii umelcov Spiša, Komunitná záhrada ZáZeMie, Židovský cintorín či letohrádok Sans Souci.

Do podujatia sa ďalej zapájajú a zaujímavý program či lektorované prehliadky pre návštevníkov pripravujú Zámocký park v Hlohovci, Park pri kaštieli v Tomášove, Ekopark Holá hora z Prešova, Budatínsky park v Žiline, Botanická školská záhrada v Trnave, Včelárske múzeum a Arborétum v Kráľovej pri Senci, Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach, Historický park Budimír, Kaštieľ Csákyovcov z Hodkoviec, Park slovenských národovcov v Revúcej, Múzejná záhrada Mestského múzea Fándlyho fary v Seredi, Hunyadyovský park v Mojmírovciach, Historický park v Lednických Rovniach, Záhrada vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici a z Liptovského Hrádku sa do podujatia zapája Park pri hrade a kaštieli v Liptovskom Hrádku, Dalova Galéria naivného umenia či Záhrada cirkevnej materskej školy.

Spoločnosť arboristov Slovenska – ISA Slovensko tradične aj tento rok podujatie VOPZ podporujú sadením vzrastlého stromu do vybratého historického parku či záhrady. Tento rok sa bude sadiť vzrastlý strom v Budatínskom parku v Žiline.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Do praxe ju aplikujú organizátori podujatí v Anglicku, Írsku, Holandsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Pozri aj: 10+ unikátnych miest na východnom Slovensku, kde sa okúpeš zadarmo a uprostred prírody

TASR
0
Komentovať (0)