pexels.com/wsj.com

branči / / News
Neexis­tu­je nič lep­šie ako prá­ca z domu — keď si vše­tok čas môžeš pris­pô­so­biť a uspo­ria­dať pod­ľa seba.

Základ­né pred­po­kla­dy sú fle­xi­bi­li­ta, efek­tív­ne využi­tie svoj­ho voľ­né­ho času a samoz­rej­me aj prá­ce. Ak ti tie­to sku­toč­nos­ti vyho­vu­jú a zatiaľ si si nena­šiel prá­cu z domu, mož­no prá­ve spo­loč­nosť Ama­zon by to moh­la zme­niť.

Práca „s výhodami“

Skutočná hodnota tejto práce nespočíva v hodinovej mzde, ale vo flexibilite, ktorú vďaka práci z domu získaš, čomu vravíme práca „s výhodami“. Ak pracuješ pre Amazon viac ako 20 hodín týždenne, spoločnosť uvádza že získaš:

„…životné a invalidné poistenie, zubné a očné poistenie s vyplatenými prémiami v plnej výške a financovanie zdravotného poistenia“ spolu s programom spoločnosti Career Choice, ktorý „prepláca 95% všetkých výučbových kurzov v rôznych oblastiach, bez ohľadu na to, či sú tieto zručnosti potrebné pre prácu v Amazon-e.“

 „Existuje veľa ľudí, ktorí chcú alebo potrebujú flexibilnú prácu – či už vysokoškolský študent alebo rodič – a my sme radi, že pomôžeme týmto talentovaným ľuďom bez ohľadu na to, kde práve žijú,“ povedal Tom Weiland, viceprezident Amazon-u pre celosvetové služby zákazníkom.

Okrem týchto pozícií, Amazon tvrdí, že v tomto roku plánuje prijať ďalších 25 000 ľudí na čiastočný úväzok/brigádu a ďalších 100 000 na plný úväzok v nasledujúcich 18 mesiacoch.

pixabay.com

„Drobným písmom“

Nie je najmenšia zmienka o tom, aké platové podmienky sú pre takúto prácu z domu, ale všeobecný pracovný výpis uvádza, že celoštátna mzda je 9,40€ na hodinu.

Zatiaľ to vyzerá tak, že brigáda alebo práca na čiastočný úväzok bola obmedzená na nočné a víkendové zmeny, ktoré sú náročné pre rodičov, ktorí dúfali, že budú pracovať len počas toho, ako sú ich deti v škole a pod.

Amazon zatiaľ nechce prijať ľudí, ktorí žijú v 26 z 50 štátov. Podrobnosti a pokyny na podanie prihlášky nájdeš tu.

Nikto sa nechystá stať milionárom prácou v Amazone, avšak táto ponuka zaujme predovšetkým ľudí, ktorí chcú pracovať, ale nedokážu si ju nájsť. Medzi takýchto ľudí patria napr.: mamičky na materskej dovolenke, manželky vojakov a iní, ktorí potrebujú prácu, ale nemôžu pracovať mimo domu. My len dúfame, že ostatné spoločnosti sa nechajú inšpirovať, a že nezamestnaní a ľudia pracujúci za „smiešne“ peniaze konečne dostanú stabilnú, novú a fungujúcu prácu, vďaka čomu získajú kopec nových možností.

Pozri aj: Objavil sa z ničoho nič a je väčší ako ten, do ktorého narazil Titanic. Ku kanadskému pobrežiu doplával obrovský ľadovec a hneď sa stal magnetom pre turistov

inc.com
0
Komentovať (0)