Lucia Mužlová / / Now U Know
Aj vy máte občas pocit, že čím ste starší, tým rýchlejšie plynie čas? Je to jedna z najväčších nespravodlivostí života, no tento jav zažíva takmer každý. Samozrejme, čas beží stále v takom istom tempe a hodiny tykajú tak rýchlo, ako tykali, keď ste boli deti. Jediné, čo sa mení, je naše vnímanie času.

Najjednoduchšie vysvetlenie, prečo sa nám zdá, že čas beží rýchlejšie, je, že náš mozog počíta čas podľa toho, koľko času sme už reálne prežili do určitého bodu. Napríklad keď máte dva roky, rok predstavuje polovicu vášho života. Pri pohľade do minulosti sa teda môže zdať, že rok trval celý život, alebo teda aspoň polovicu vášho života. Postupom času sa však rok zmení na menšiu jednotku, laicky povedané, a následne na to tento jeden rok tvorí len malé percento z vášho celkového života.

vnimaniecasu5
discovermagazine.com

Ak by som teda pokračovala ďalej, keď máte 10 rokov, je to len 10% vášho života. Vo veku 20 rokov je to len 5 % a tak ďalej. V roku 2005 psychológovia Marc Wittmann a Sandra Lenhoff z Mníchovskej univerzity skúmali 499 účastníkov štúdie, ktorí boli vo veku od 14 do 94 rokov. Mali ohodnotiť, ako vnímajú čas počas týždňov, mesiacov a rokov na stupnici od veľmi pomaly až po veľmi rýchlo. Štúdia hovorí, že čím starší je človek, tým rýchlejšie vníma čas. Pri dlhšom časovom období, 10 rokov, sa objavil vzor, ktorý poukazuje na to, že starší ľudia mali tendenciu tento čas vnímať oveľa rýchlejšie ako mladí ľudia. Účastníci, ktorí boli starší ako 40 rokov, mali pocit, že čas v detstve plynul pomaly a počas dospievania sa postupne zrýchľoval.

vnimaniecasu3
ALAMY

Prečo sa však náš mozog správa takto? Ide o viac ako len o nejaké matematické výpočty. Naše telá majú celý rad biologických hodín, pričom sa tieto hodiny postupom času a tým, ako starneme, spomaľujú. Napríklad, náš metabolizmus sa spomaľuje, čo môže znížiť rýchlosť nášho tepu a aj rýchlosť dýchania.

vnimaniecasu4
medicalxpress.com

Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje naše vnímanie času, je uvoľňovanie dopamínu v mozgu, keď spracovávame nové zážitky. Keď sme mladší, skúsenosti sú nové, stretávame sa s veľkým množstvom situácií, ktoré zažívame prvýkrát. Nové skúsenosti vyžadujú viac energie, ktorá smeruje k procesom v mozgu a takisto aj viac času. V mladšom veku je náš mozog akoby hyperaktívny, pretože sa snažíme pochopiť svet v každom jednom detaile. Potom, keď zistíme, ako svet naozaj funguje, sa náš mozog akoby spomaľuje, no nám sa zdá, že práve čas sa zrýchľuje, pretože je stále menej a menej momentov, ktoré sú pre nás nové.

Tieto fakty však znamenajú, že existuje spôsob, ako poraziť neustále sa zrýchľujúci čas. Stačí, ak ostanete stále aktívni, zvedaví a budete neustále hľadať nové skúsenosti. Ak na tom budete pracovať, mohol by sa čas spomaliť tak, ako keď ste boli deti. Možno práve to je tá povestná „fontána mladosti“.

Pozri aj: Ak mávate husiu kožu pri tom, ako počúvate svoju obľúbenú hudbu, mali by ste o sebe vedieť toto

interez.sk (Lucia M.), mnn.com


Komentovať (0)