Foto: wikimedia.org, pixabay.com

Lukáš Mužla / / Veda
Odkiaľ pochádzajú záhadné signály, ktoré sa podarilo astronómom zachytiť?

Stalo sa to asi pred dvomi mesiacmi, keď vedci vďaka najväčšiemu jednoaparátovému rádioteleskopu na svete v observatóriu Arecibo v Portoriku zachytili podivný signál z ďalekého vesmíru. Pravdepodobne pochádza z malej hviezdy, ktorá sa nachádza asi 11 svetelných rokov od Zeme. Zrejme sa o signál vyslaný mimozemskou civilizáciou nejedná, ale absolútne nie tejto možnosti povedať nemožno.

Malá hviezda nazývaná Ross 128, z ktorej smeru rádioteleskop signál zachytil, je červený trpaslík nachádzajúci sa na nočnej oblohe v súhvezdí Panny. Táto hviezda nemá vo svojom okolí žiadne zistené planéty ani planétky a podľa odhadov vedcov je asi 2800-krát „tmavšia“ ako Slnko. Astrobiológ Abel Méndez z univerzity v Arecibo nepredpokladá, že by sa jednalo o signál vyslaný mimozemskou civilizáciou, no keďže nepoznajú jeho zdroj, nemôžu stopercentne túto možnosť vylúčiť.

Foto: wikimedia.org

Svoju pozornosť však samozrejme venujú celkom iným faktorom, ktoré mohli signál z 11 svetelných rokov vzdialeného vesmírneho priestoru vyslať. Signál bol zachytený pri pozorovaní spomínanej hviezdy Ross 128 a trval asi 10 minút. Podľa prvých vyjadrení Méndeza išlo pravdepodobne o signál, ktorý vyslal niektorý zo satelitov, ktoré človek do vesmíru vyslal. „Zorné“ pole rádiotelskopu v Arecibo je totiž široké a je veľmi pravdepodobné, že pri pozorovaní hviezdy Ross 128 periférne zachytil signál z niektorého zo Zem obiehajúcich satelitov.

Foto: ourstellarneighborhood.com

Pred niekoľkými dňami, 12.júla, sa však Méndez vyjadril, že zo satelitov nikdy predtým podobný, tak pravidelný a zvláštny signál nevidel. Pozornosť sa teda upriamila späť na hviezdu Ross 128. Najpravdepodobnejšou možnosťou je, že signál pochádzal priamo z červeného trpaslíka a vznikol napríklad pri erupcii. Energia, ktorá pri podobných erupciách vzniká vytvára silné rádiové signály, ktoré mohol rádioteleskop v Arecibo zachytiť.

Foto: pixabay.com

Obrovský rádioteleskop v Arecibo slúži najmä na príjem signálov z vesmíru, ale veľkú úlohu hrá i v skúmaní vzdialených galaxií. Abel Méndez potvrdil, že sledovanie hviezdy Ross 128 bude pokračovať znovu od 16. júla a vedci sa znovu pokúsia zachytiť a identifikovať tento podivný signál. Ak sa im to však nepodarí, potom bude otázka okolo májového signálu zabudnutá.

Pozri aj: NASA zachytila prvé detailné zábery Jupiterovej Veľkej červenej škvrny, búrky, ktorá zúri už niekoľko storočí

sciencealert.com
Komentovať (0)