thespiritscience.net

Teória paralelných vesmírov vznikla už v roku 1957. Podľa novej rozšírenej Teórie ovplyvňujúcich sa svetov však tieto paralelné svety ovplyvňujú oveľa viac ako sme si doteraz mysleli.

O paralelných vesmíroch rozmýšľal aspoň raz každý z nás. Väčšina ľudí túto myšlienku vníma len ako obyčajnú fantáziu a neprikladá tomu veľký význam. Kvantoví fyzici však tvrdia, že takto v skutočnosti náš svet a celý vesmír vyzerá. Paralelné vesmíry považujú za celkom reálne a dokonca tvrdia, že sa navzájom ovplyvňujú viac, ako sme si možno doteraz mysleli. Stále si myslíte, že je to hlúposť? Tento článok vás možno presvedčí o opaku.

Všetky vedomosti a poznatky, ktoré významní fyzici dokázali zozbierať na tému paralelných vesmírov, priamo vychádzajú z oblasti fyziky, ktorá sa nazýva kvantová mechanika. Jeden z najvýznamnejších fyzikov 20. storočia Richard Feynman o kvantovej mechanike povedal: „Myslím, že môžem povedať, že nikto celkom kvantovej mechanike nerozumie…“ Ani v našej redakcii sa teda nenachádza žiadny neomylný odborník na túto tématiku, a preto sa možno budeme vyjadrovať miestami laicky a neodborne, no práve tento spôsob bude pre mnohých z vás zrejme aj prijateľnejší. Poďme teda začať.

inwardquest.com
inwardquest.com

Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá sa zaoberá štúdiom mikročastíc, atómov, molekúl a atómových jadier, teda vecí tak miniatúrnych, že si ich nedokážeme predstaviť, no súčasne by bez nich neexistovalo nič, čo si predstaviť vieme. A práve z tejto oblasti vychádza aj teória, ktorá hovorí o existencii paralelných vesmírov a tom, ako veľmi sa v skutočnosti tieto vesmíry prelínajú aj s tým naším „reálnym“ svetom. Nazýva sa MWI (Many-wordls intepretaion) a voľne si ju môžeme interpretovať ako „teóriu mnohých svetov“.

thespiritscience.net
thespiritscience.net

Teóriu mnohých svetov pôvodne prvý raz formuloval už v roku 1957 fyzik Hugh Everett. Teória hovorí o obrovskom, možno aj nekonečnom počte alternatívnych svetov. Laicky povedané, to, čo sa vám v tomto živote mohlo v minulosti stať, ale nestalo sa (pretože ste sa napríklad rozhodli inak), sa celkom určite stalo v niektorom, alebo v niektorých paralelných svetoch. V súčasnej dobe sa však teoretickí fyzici z celého sveta zhodujú v akejsi vylepšenej forme tejto teórie, ktorú si nazvali MIW (Many interacting worlds), ktorú si my voľne preložíme ako Teóriu ovplyvňujúcich sa svetov.

messagetoeagle.com
messagetoeagle.com

Táto teória nielenže potvrdzuje existenciu paralelných svetov, ale hovorí aj o tom, že ich vzájomné ovplyvňovanie funguje na kvantovej úrovni, a teda je možné tieto vplyvy detekovať. Jeden z popredných teoretických fyzikov, ktorí túto teóriu presadzujú, Howard Wiseman z univerzity v austrálskom Brisbane, hovorí, že Teória ovplyvňujúcich sa svetov môže konečne zlomiť pochybnosti vedeckej komunity aj samotnej verejnosti.

techtimes.com
techtimes.com

Ako sám povedal, Teória mnohých svetov je spochybňovaná najmä preto, pretože nie je možné vidieť vplyv alternatívnych svetov na ten náš „reálny“. „Naša Teória ovplyvňujúcich sa svetov je však celkom iná. Ako už z názvu vyplýva, tieto alternatívne svety sa skutočne ovplyvňujú.“ Tím teoretických fyzikov okolo Howarda Wisemana bude teraz tvrdo pracovať, aby našli dôkazy, ktoré by širokú verejnosť presvedčili, že alternatívne svety skutočne existujú. Na otázku, či budú môcť ľudia niekedy komunikovať s alternatívnymi svetmi, síce priamo neodpovedal, no uviedol: „Síce to nie je súčasť našej teórie, ale predstava ľudskej interakcie medzi alternatívnymi svetmi už zďaleka nie je súčasťou takej fantázie ako kedysi…“.

Čo si o tejto teórii myslíte vy? Je skutočne možné, že ste v niektorom vesmíre tento článok vlastne nečítali?

interez.sk (Lukáš M.), mnn.com
Príbehy
0
Komentovať (0)