Foto: Unsplash

Islanďania sami seba nepovažujú za viac kreatívny národ, ako ostatné.

Ich skromnosť im pritom len dvíha kredit. Čo je však hlavným faktorom, vďaka ktorému sú obyvatelia tohto malinkého ostrova tak kreatívni, nadaní a talentovaní? Miestni odmietajú tvrdenie, že za to môže ich unikátna príroda a to aj napriek tomu, že vo svete tento názor panuje. Globálne sú obyvatelia Islandu považovaní za vedúci národ v inováciách a kreativite.

A je to pravda. Vynikajú hneď v niekoľkých poliach, akými sú dizajn, hudba, literatúra či akýkoľvek iný druh umenia. Prihliadnuc na fakt, že Island má len 340-tisíc obyvateľov, má veľmi vysoký počet svetoznámych umelcov, vedcov a podnikateľov. Nová štúdia vedcov z Univerzity v Kansase sa zaoberala niekoľkými otázkami. Ako je možné, že jeden z desiatich Islanďanov napísal knihu? Ako to, že hra v kapele je tu považovaná za prechodné štádium a ako je možné, že takmer každý tu vie šiť?

Odpoveďou je výchova. Islandské rodiny dávajú deťom priestor na hru, rozvoj, sú veľmi liberálne a vedú svoje deti k rovnosti. Rodičia tu kladú veľký dôraz na rozvoj kreativity, no zároveň aj zručnosti. Od počiatku 20. storočia sa deti v školách učia, ako narábať s nástrojmi. Už od mladého veku sa v škole učia narábať s drevom, šiť či variť.

Pixabay

Kľúčovým faktorom je aj fakt, že rodiny prejavujú svojim najmladším členom veľa podpory. Na výchove detí sa pritom nepodieľajú len rodičia, ale celé komunity. Rovnako ako formujú dieťa rodičia, tak oň javia záujem a snažia sa ho rozvíjať aj jeho súrodenci a krstní či starí rodičia. Kultúrna nálada na Islande je veľmi liberálna. Takmer každý tu podporuje genderovú identitu a zaujíma sa o ľudské práva.

Pixabay

Samotná vláda ostrova tiež uľahčuje rodičom výchovu, ako sa len dá. Napríklad zdravotnou starostlivosťou zdarma. V mestách mladí ľudia taktiež nemajú núdzu o sebarozvoj. Takmer každé mesto je totiž plné galérii, komunitných centier a ponúka nespočetné množstvo kurzov. Ľudia sa kolektívne stretávajú v kaviarniach či na hudobných a divadelných podujatiach.

Pixabay

Za silnú stránku Islandu sa paradoxne považuje aj jeho malá rozloha a nízky počet obyvateľov. Kreatívni ľudia si tu totiž veľmi rýchlo a ľahko nájdu spôsob, ako sa presadiť. Talentovaných ľudí je tu veľa, no s nízkym počtom obyvateľov sa dvíha šanca, že si mladého hudobníka, spisovateľa či filmára niekto všimne a presadí sa. V Spojených štátoch sú kreatívne deti často považované za problémové. Hlavný rozdiel, ktorý Island predstavuje je, že tu sa dieťa stretne aj s podporou v prípade potreby byť iným.

icelandmag.isdobrenoviny
Príbehy
0
Komentovať (0)