Všimli ste si to už?

Niekedy sa zdá, že najnásilnejší ľudia v histórii boli muži. Teda, počuli ste už o nejakej násilnej vražednej diktátorke? Pravdepodobne nie. Je ťažké nájsť takéto ženy. Ale násilní muži? Tí sú prítomní viacmenej všade. Aj podľa štatistík, väčšina násilných trestných činov je vykonaná mužmi. Nehádžeme ich však všetkých do jedného vreca a taktiež nehovoríme, že ženy sú úplne bez viny, hotoví anjelici so svätožiarou na hlave, pretože to nie je pravda. Aj ženy dokážu byť kruté, ale tak trochu iným spôsobom.

Muži majú až desaťnásobne vyššiu pravdepodobnosť, že spáchajú vraždu a až deväťkrát vyššiu pravdepodobnosť, že skončia vo väzení, než ženy. Muži dokonca páchajú 99% hlásených znásilnení a sexuálnych útokov. A s takýmito a podobnými štatistikami by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho. Je teda kontroverzné povedať, že s dnešnými mužmi je niečo nesprávne?

Aj v histórii boli muži násilní

Ľudské dejiny sú plné súťaživosti, násilia a krviprelievania. Náš vývoj od toho závisí. Konkurencia a násilie existovali kvôli tomu, že aj vtedy už bol nedostatok zdrojov. Teda, ak mal nejaký rod či kmeň nad zdrojom kontrolu, prinieslo mu to neuveriteľné výhody. Stával sa bohatším a väčším. Majetok – to bola tá vec, ktorá delila život od smrti.

A kto si myslíte, že boli schopní ľudia vhodný na boj a ochranu skupiny? Áno, boli to mladí muži. Boli to najsilnejší a najrýchlejší bojovníci spomedzi všetkých. Pomáhali skupine prosperovať, ochraňovali ju a bojovali proti akýmkoľvek útočníkom. Toto bola ich úloha – a boli za ňu patrične odmenení.

pixabay.com

Samozrejme, že to prinášalo aj určité nevýhody. Mladí muži sa dali veľmi rýchlo vyprovokovať a tak veľakrát mali medzi sebou šarvátky, ktoré nekončili ničím iným, než škaredou smrťou. Ale aj tak výhody ďaleko prevyšovali nevýhody.

Problémom je však to, že dnes už takýto „tradiční bojovníci“ nie sú potrební pre zdravú a fungujúcu spoločnosť. Nežijeme pod neustálou hrozbou invázie. Do našich miest nepríde iný rod na koňoch, aby ho obsadil a prevzal kontrolu. Žijeme v modernej spoločnosti, kde je pre dieťa lepšie, ak bude vyrastať v podmienkach psychologickej stability, než to, že jeho otec bude fyzicky silný a bude kedykoľvek pripravený zabiť každého, kto mu vôjde do cesty.

Byť mužom predstavuje isté mínusy

Aj muži sa boja. Majú strach. Stávajú sa obeťami šikany. Najhoršie na tom je, že v takýchto situáciach jediný druh rady, akú dostanú, je: „Buď muž. Správaj sa ako muž. Udri ho. Si predsa nejaký muž, nie?“ A mnohé podobné. A ak to muži neurobia, cítia sa ako slabosi. A to do nich spoločnosť vštepuje aj naďalej. „Ak nepoužiješ násilie, budeš slaboch.“ Je to však správne?

Nie je jednoduché byť mužom

Vedeli ste, že muži páchajú päťnásobne viac samovrážd ako ženy? Dospievajúci chlapci majú dokonca deväťnásobne väčšiu pravdepodobnosť, že spáchajú samovraždu, ako dievčatá. Muži tvoria dve tretiny obyvateľstva bez domova, je viac než dvakrát pravdepodobné, že sa stanú alkoholikmi a trikrát častejšie sa stanú drogovo závislí. Sú náchylnejší na depresie alebo ADHD – no pomoc vyhľadávajú v menšom merítku, než zeny.

Dokonca sa častejšie stávajú obeťami trestných činov – ale je menej pravdepodobné, že to ohlásia. Naozaj, byť mužom nie je vôbec jednoduché.

Aký je záver?

pixabay.com

My, ako ľudstvo, sme prešli z histórie až po dnešný deň už naozaj veľmi dlhú cestu. Už viac nežijeme iba v čisto mužskom svete.  Vzhľadom na stav dnešného sveta, ktorý sme vytvorili a množstvo násilia, ktoré sme schopní rozpútať je určite dobrá vec, že ženy aj muži majú rovnaké slovo.

Aj napriek tomu však svet potrebuje širšiu diskusiu o tom, čo to vlastne znamená byť mužom. Pretože tradičné názory a idey o mužoch, ktoré platili pred stovkami rokov, dnes už neplatia.

Niekedy bolo násilie žiadúce, no dnes je doba iná.

Pozri aj: Vedci vytvorili 9-otázkový test, ktorý vám prezradí, koľko sadizmu sa vo vás ukrýva

thepowerofideas.ideapod
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy