Vedci nedokážu predpovedať, či ľudia v našom živote sú vo svojej podstate dobrí, alebo zlí. Pomaly, ale isto však prichádzajú na to, ako zistiť, komu robí radosť ubližovať iným.

Postupne vzniká v psychológii nový smer, ktorý sa venuje štúdiu mizantropických čŕt, čo sú charakteristiky, ktoré predurčujú jedinca k tomu, aby spôsoboval iným bolesť pre vlastné potešenie. Na základe výskumov vedci zostavili tzv. „temnú triádu vlastností mizantropa“, a to: narcistická povaha, psychopatické črty (ako napríklad nedostatok empatie) a Machiavellizmus, teda tendencia manipulovať ľuďmi okolo seba.

Každá jedna z týchto vlastností môže spôsobiť, že sa ľudia v prítomnosti takejto osoby cítia nepríjemne. Súhra týchto vlastností tiež vytvára osobnosť, ktorej nie je cudzie využívať iných. V súčasnosti vedci navrhujú pridať do zoznamu štvrtú črtu, a to sadizmus. Sadistický je ten jedinec, ktorý sa vyžíva v spôsobovaní utrpenia iným.

pixabay.com

Sadizmus je pojem s dlhou históriou. Vždy sa nájde niekto, kto pre svoj prospech ubližuje iným. V klinických kruhoch je to však novinka. Hlavne preto, že výskum „temných“ čŕt osobnosti je stále ešte len v plienkach a mnoho území je ešte neprebádaných. Navyše, je náročné s klinickou presnosťou popísať, čo vlastne spomínané temné črty zahŕňajú.

V posledných rokoch počet vedeckých prác, ktoré sa touto témou zaoberajú, narastá a zistilo sa napríklad aj to, že sadizmus úzko súvisí s krutým správaním ako je vysmievanie, alebo kyberšikana.

V záujme vytvorenia testu, ktorý by umožňoval odhaliť mieru sadizmu, zostavili vedci súbor otázok. Tie by mali črty sadizmu efektívne odhaliť.

pixabay.com

Prvá verzia testu pozostávala z 20 položiek, pričom opytovaní sa mali vyjadrovať, nakoľko súhlasia alebo nesúhlasia s výrokom na škále od 1 do 5. jednotka znamená maximálny nesúhlas a päťka maximálny súhlas.

 1. Rád si z ľudí uťahujem, aby vedeli, kto je tu pán.
 2. Ľudia robia to, čo chcem ja, pretože sa ma boja.
 3. Keď niekomu niečo prikážem, vie, že to má urobiť.
 4. Nikdy ma neprestane baviť komandovať ľudí.
 5. Ublížil by som niekomu, ak by to znamenalo, že som pánom situácie.
 6. Svojich priateľov mám pod kontrolou vďaka zastrašovaniu.
 7. Je zábavné vidieť, ako niekomu ublížim, keď ho vysmejem.
 8. Keď mám zlý deň, zlepší mi ho trápenie iných ľudí.
 9. Je zábavné byť zlomyseľný.
 10. Ublížil som blízkym ľuďom pre vlastné potešenie.
 11. Baví ma ponižovať iných.
 12. Baví ma vysmievať ľudí pred ich priateľmi.
 13. Musím ubližovať ľuďom pre vlastné potešenie.
 14. Podviedol som niekoho, pretože mi to robí radosť.
 15. Keď ma niekto irituje, myslím na to, ako mu ublížiť.
 16. Klamal by som niekomu len aby som mu ublížil.
 17. Okradol som niekoho bez strachu z následkov.
 18. Teší ma spôsobovať iným smútok.
 19. Bežne ostatných ponižujem.
 20. Ubližoval som iným bez výčitiek svedomia.
pinterest.com

Táto verzia testu však neposkytla dostatočné výsledky, avšak bola vhodná na zisťovanie prítomnosti „temnej triády“ u jedinca. Preto vytvorili novú, kratšiu verziu, ktorá znie nasledovne:

 1. Uťahoval som si z ľudí, aby vedeli, kto je pánom situácie.
 2. Nikdy ma neprestane baviť komandovať ľudí.
 3. Ublížil by som niekomu, ak by to znamenalo, že som pánom situácie.
 4. Je zábavné vidieť, ako niekomu ublížim, keď ho vysmejem.
 5. Je zábavné byť zlomyseľný.
 6. Baví ma vysmievať ľudí pred ich priateľmi.
 7. Vzrušuje ma vidieť iných, ako sa hádajú.
 8. Keď ma niekto irituje, myslím na to, ako mu ublížiť.
 9. Nikdy by som zámerne nikomu neublížil, aj keď niekoho nemám rád.

Ukázalo sa, že skrátená verzia testu je na zisťovanie sadizmu u ľudí vhodnejšia. V oboch prípadoch, v kratšej, aj dlhšej verzii, skórovali v negatívnych vlastnostiach vyššie muži, než ženy.

Pozri aj: „Päťdesiat odtieňov sivej“ v realite: Ako funguje myseľ skutočných sadistov?

businessinsider
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy