Psych.sk / /
O tom, že kľúčom k životnému šťastiu môže byť šťastie, láska, rodina, práca či poslanie, sme už všetci počuli. No žeby ním bol sex?

To sa nám už nepozdáva. Už antickí filozofi sa pri tejto otázke rozdelili na dve skupiny. Hedonisti videli zmysel života a podstatu šťastia v zmyslových pôžitkoch a absencii bolesti. Eudaimonisti šťastie nachádzali v dobrej nálade a v pôžitkoch ducha, no výrazne upúšťali od telesných radostí. V posledných rokoch sa na otázku, čo je podstatou života, snaží dať odpoveď pozitívna psychológia.

V čom spočíva šťastný a naplnený život?

Vedci z odboru pozitívnej psychológie hľadajú odpoveď nielen v širokej vedeckej diskusii, ale najmä vo výskumoch. Subjektívna pohoda a spokojnosť so životom sú väčšinou skúmané ako konštrukty, ktoré súvisia skôr s dušou než s telom, čím sa hedonický pohľad dostáva do úzadia.

Našťastie, nájdu sa vedci, ktorí sú zvedaví, či radostný a naplnený život neovplyvňujú aj o niečo menej „vznešené“, telesné záležitosti, medzi ktorými je sex tým najväčším pôžitkom.

Unsplash.com/Pablo Heimplatz

Na istom výskume z tohto súdka sa zúčastnilo 152 vysokoškolákov, ktorých úlohou bolo počas 3 týždňov odpovedať každú noc pred spaním na niekoľko otázok. 64% participantov bolo v dlhodobom vzťahu a niektorí z nich boli dokonca zosobášení. Títo účastníci mali naviac pár otázok, ktoré sa týkali prežívania intimity v ich vzťahoch. Dĺžka vzťahov respondentov sa pohybovala od jedného do piatich rokov.

Dotazník, ktorý bol respondentom predložený, pozostával zo 7-stupňovej odpoveďovej škály a nasledujúcich otázok:

  • Zmysel života: Ako veľmi bol dnes váš život naplnený a zmysluplný?
  • Pozitívne a negatívne emócie: účastníci hodnotili, ako intenzívne prežívali pozitívne emócie ako nadšenie, šťastie, spokojnosť a vzrušenie a negatívne emócie ako rozpaky, sklamanie, úzkosť a smútok.
  • Sexuálna aktivita: účastníci mali odpovedať, či mali v ten deň s partnerom sex. Ak áno, hodnotili aj svoje pocity radosti a intimity.
Unsplash.com/Sharon McCutcheon

Nie je žiadnym prekvapením, že vedci zistili súvislosť medzi sexuálnou aktivitou, dobrou náladou a pocitom naplneného života. Keďže nevedeli jasne potvrdiť alebo vyvrátiť súvis medzi sexom a spokojnosťou so životom, rozhodli sa pre hlbšiu štatistickú analýzu.

Prešli si jednotlivé dni štúdie a rozanalyzovali ich. Zistili, že sex vedie k dobrej nálade, ktorá ma pozitívny vplyv na ďalší deň alebo dva. Aj keď vedci nepopierajú ani možnosť, že to funguje aj naopak – že šťastní a spokojní ľudia majú viac sexu, skôr sa prikláňajú k tomu, že pravidelné milovanie prispieva k spokojnosti so životom.

Pri zovšeobecňovaní výsledkov svojho výskumu boli však autori obozretní. Predsa len, išlo o vysokoškolských študentov, ktorí sami o sebe tvoria špecifickú subkultúru. Každopádne aj tento výskum spolu s inými potvrdzuje to, že k životnému šťastiu nesporne patria dobré sociálne vzťahy. Sme sociálne bytosti a túto našu podstatu nezaprieme. Cítime sa šťastní, keď sme inými prijímaní a keď máme okolo seba ľudí, s ktorými môžeme zdieľať to dobré i zlé.

Unsplash.com/Sarah Cervantes

A čo dilema antických filozofov? Ťažko povedať, kto mal pravdu, keďže sex nie je len zmyslovým pôžitkom, ale aj sociálnou interakciou, počas ktorej sa partneri jeden druhému odovzdávajú. Obsahuje tak prvky intimity, ktorá blaží ľudského ducha možno ešte viac, než samotný akt telo. Zdá sa, že pravda je kdesi uprostred.

Tak či onak, sex je pre mnohých ľudí neoddeliteľnou súčasťou života a vzťahov a tým pádom sa dá uvažovať, že má určitý vplyv aj na to, do akej miery budú ľudia so svojím životom spokojní.

Pozri aj: Táto žena tvrdí, že mala sex s 20 duchmi. S niektorým z nich by sa dokonca chcela usadiť a mať s ním dieťa

psychologytoday
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)