Pixabay

/ 179 / Matej Mensatoris
Ako priemernú mzdu malo Slovensko v roku 2016? A ako sme na tom v porovnaní s ostatnými.

Polepšili sme si. Priemerný plat na Slovensku v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku narástol. Tento nárast síce nie je nijako veľký, no rastúci trend platov si stále zachovávame. Avšak oproti platom v iných krajinách EÚ sme stále na tom podpriemerne. V skutočnosti, sme sa z 28 krajín EÚ ocitli až na 23 mieste. Za sebou sme nechali také krajiny ako Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, ktoré sa ocitlo na poslednom mieste. 

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť, prehľad európskej dvadsaťosmičky zoradený podľa najvyššej priemernej mzdy v roku 2016. Táto mzda je očistená od daní – tzv. čistá mzda.

Údaje v tabuľke pochádzajú z voľne dostupných údajov.

PoradieKrajinaPopulácia2014201520162015-2016%2014-2016%
Mzda EURMzda EUR Mzda EUR
1Luxembursko0.503189314931490-1,27
2Dánsko5.6031222307310025,58-0,70
3Švédsko9.502690255125600.35-5,07
4Fínsko5.402330230023351.490,21
5Nemecko80,602054215522253.147,68
6Francúzsko66.0021282180218002,38
7Holandsko16,8021362158215801.01
8Írsko4,602160212921290-1,45
9Rakúsko8.5021142124212400,47
10Spojené kráľovstvo64,10259722532113-6,62-22,90
11Belgicko11.2019462091209106,93
12Taliansko59.8019232033203305,41
13Španielsko46.701615173417541.147,92
14Cyprus1.101833157415740-16,45
15Slovinsko2.0010441092109204,39
16Grécko11.00818100410696,0823.47
17Malta0.401092102110210-6,95
18Portugalsko10.409851001100101.59
19Estónsko1.308418329037,866,86
20Česká republika10.507017657933,5311.60
21Chorvátsko4.207107357420,944.31
22Poľsko38.506787057232,486.22
23Slovensko5.406837047080,563,53
24Lotyšsko2.005576016649,4816.11
25Litva2.905245445857.0010.42
26Maďarsko9.80503643570-12,8011,75
27Rumunsko19.903984174639.9314.03
28Bulharsko7,203333563826.8012.82
505,901,489.431,469.931,508.612,393,73

Z tabuľky môžete vidieť, že priemerná mzda v krajinách EÚ bola 1508,61 eur. Nemôžeme nevidieť aj priepastné rozdiely medzi krajinami. Priemerná mzda v Luxembursku či Dánsku je až osemnásobne vyššia oproti Bulharsku, ktoré sa nachádza na poslednom mieste.

Zo štatistického pohľadu je zaujímavé sledovanie hodnoty mediánu, čo je stredná hodnota súboru. Tá delí sledovaný súbor, teda všetkých 505 miliónov obyvateľov EÚ na dve polovice, zoradené vzostupne podľa platu. Mediánová hodnota človeka v strede súboru je 1500 eur. Znamená to, že 50% občanov EÚ má plat menší ako 1500 eur, pričom druhá polovica občanov EÚ má plat vyšší ako 1500 eur.

Pri pohľade na Slovensko a na jeho mzdu nie sme veľmi nadšení. Jediné, čo nás môže tešiť je to, že medziročne nám mzda neklesla, čo sa stalo napríklad Maďarsku. Tam priemerná mzda oproti predchádzajúcemu obdobiu klesla o takmer 13%.

Pozri aj: Koľko eur si dokážu ľudia na Slovensku každý mesiac odložiť zo svojej výplaty? Najnovší prieskum ti to prezradí

interez.sk (mmm), reinisfischer.com


Komentovať (0)