tor.sk

Michal Blaško / / News
  Projekt je financovaný z vlastných zdrojov univerzity a z účelových kapitálových výdavkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom rozhodujúci podiel predstavujú vlastné zdroje. Projekt by mal byť ukončený do konca októbra.

Technická univerzita (TU) vo Zvolene bude mať čo nevidieť nové parkoviská. Od augusta totiž realizuje vlastný projekt Komunikácie a parkoviská v areáli Technickej univerzity vo Zvolene v hodnote 445.560 eur s DPH.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa TU Kamila Gallová, projekt rieši havarijný stav príjazdových komunikácií a odstránenie parkovania na zelených plochách. „Univerzita ako člen Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, sa snažila pri stavbe parkoviska využiť inovácie a zároveň vyprodukovať nulový odpad. Projekt bol dlhodobo pripravovaný a boli doň zakomponované požiadavky zainteresovaných inštitúcií, najmä z pohľadu ekológie,“ uviedla.

Časť parkoviska má v sebe zabudované retenčné prvky pre zrážkové vody, je nenáročné na údržbu a je opätovne recyklovateľné po dobe používania. Parkovisko je totiž vybudované z materiálov z recyklovaných odpadov.

Projektom sa skvalitnia príjazdové komunikácie a parkovacie miesta v celom areáli. Zabudovaním zariadení na odlučovanie ropných látok sa odstránia možnosti kontaminácie pôdy a vody, čím sa TU stáva lídrom pre uplatňovanie environmentálnych služieb v praxi.

TASR
Komentovať (0)