Foto: pixabay.com

branči / / Veda
V ovzduší niektorých európskych štátov bola v januári zistená prítomnosť malého množstva rádionuklidu jód 131. Prítomnosť tohto rádioaktívneho prvku bola po prvý raz zaznamenaná v Svanhovde na severe Nórska.

Do konca januára bolo zanedbateľné množstvo jódu 131 namerané aj v Českej republike, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Poľsku a Španielsku.

Správu na svojej internetovej stránke prvýkrát 13. februára zverejnil Francúzsky inštitút jadrovej bezpečnosti (IRSN).

„Hodnoty namerané v boli veľmi, veľmi nízke. Rovnako nízke boli hodnoty namerané v susedných krajinách, napríklad vo Fínsku. Takéto hodnoty nepredstavujú nijaké nebezpečenstvo pre človeka alebo životné prostredie. Preto sme sa domnievali, že správa nemá nijakú informačnú hodnotu,“ uviedla Astrid Lilandová predstaviteľka Nórskeho úradu ochrany pred radiáciou (NRPA). Reagovala tak na otázku, prečo jej úrad neinformoval o nameranej radiácii hneď v januári.

Jód 131 je rádioaktívny nuklid s krátkym polčasom rozpadu (8,4 dňa), čo znamená, že k jeho vypusteniu do ovzdušia muselo dôjsť len nedávno. Pôvod úniku tohto prvku zatiaľ nie je známy.

Pozri aj: Je ich 15-tisíc, a každá je silnejšia ako v Hirošime. Čo by sa stalo, keby boli odpálené všetky atómové zbrane v jednom momente?

TASR
0
Komentovať (0)