Branislav Blaško / / Ekológia
Dvor základnej školy v Badíne sa zmenil na živú učebňu. 

V rámci projektu Záhrada, ktorá učí, sa v nej deti budú vzdelávať aj pomocou dažďovej záhrady, ovocnej steny či kamenného litofónu.

Vegetačná stena vytvorená z ovocných stromov bude slúžiť na učebné účely, ale aj poskytovať tieň a chutné ovocie. Je to jeden z prvkov Záhrady ktorá učí, poskytujúcej priestor na vyučovanie aj relax. Projekt Záhrada, ktorá učí koordinuje už 3. rok organizácia Živica.

skola-badin1
zivica.sk

Dažďovú záhradu v spolupráci so záhradnou architektkou vytvorili len  jar, aby využili dažďovú vodu zachytávanú zo strechy školy a oživili tmavý a vlhký kút pred hlavným vstupom do školy. Dnes je dažďová záhrada napriek dlhotrvajúcemu suchu pestrofarebne rozkvitnutá a obletovaná opeľujúcim hmyzom. Má nielen praktické a estetické využitie, ale učiteľom pomáha aj pri výučbe výtvarnej výchovy, geografie a biológie.

skola-badin
zivica.sk

Uprostred záhrady sa vyníma hlinený domček s vegetačnou strechou, ktorý slúži na rôzne výstavy žiackych prác a vnútri je vybudovaný podzemný telefón, ktorý ústi na druhom konci záhrady. Obľúbený učiaci prvok je aj pocitový chodník, na ktorom si deti môžu vyskúšať zapojenie zmyslov pri chôdzi po rôznych prírodných materiáloch (kameň, drevo, piesok). Učitelia ho využívajú napr. pri výučbe estetiky. V rohu záhrady je zase divoký kút označený ceduľkou a ohradený vŕbovým plôtikom. Je to miesto, ktoré sa nekosí a pri vyučovaní poskytuje priestor na pozorovanie hmyzu a rastlín v prostredí bez zásahu človeka. Deti tu pobehujú s lupou a listujú v kľúči na určovanie rastlín.

Živica.sk

0
Komentovať (0)