Foto: Patrick Hales/UCL, CC BY 4.0

Hovorí sa, že ženy sú z Venuše a muži sú zas z Marsu.

Poukazuje sa tým na obrovské množstvo rozdielov, aké medzi mužmi a ženami sú. Teraz však vedci prišli na ďalšie. Vedeli ste, že mozog nežnejšieho pohlavia starne pomalšie, ako mozog drsnejších polovičiek?

Štrukturálne a kognitívne rozdiely

Už nejaký čas je známy fakt, že medzi ženským a mužským mozgom existujú jasné štrukturálne rozdiely. O rozdieloch na kognitívnej úrovni sa ešte stále debatuje, vedci zvažujú či vôbec nejaké existujú, prípadne v akom rozsahu a čo tieto rozdiely zapríčiňuje, či za to môže dedičnosť alebo prostredie.

Mladšie mozgy

Tentoraz sa vedci zamerali na metabolické procesy prebiehajúce v mozgu a ukázalo sa, že aj keď sú muž a žena v rovnakom veku, mozog ženy je v priemere o 3 roky mladistvejší, ako mozog muža. To môže byť príčinou toho, že aj vo vyššom veku ostávajú ženy mentálne zdatnejšie o niečo, dlhšie ako muži. Neurovedec Manu Goyal však dodáva, že výskum v tejto oblasti je ešte len v plienkach a zatiaľ napríklad nie je jasné, ako dané faktory vplývajú na neurodegeneratívne ochorenia mozgu.

Foto: unsplash

Génová expresia

Nový objav však môže pomôcť k urobiť vo výskume ďalší krok vpred. Ukázalo sa totiž, že procesom starnutia je zasiahnutá najmä sivá kôra mozgu. Jej úbytok je možné skôr pozorovať u mužov ako u žien. Rovnako aj génová expresia nastupuje v mužskom mozgu skôr, čo znamená, že sa rýchlejšie oslabuje odbúravať a vytvárať nové molekuly v mozgu.

Spomaľovanie metabolizmu

Ďalším kúskom do komplikovanej skladačky je spôsob, akým mozog spracúva glukózu. Aj touto oblasťou sa totiž doteraz zaoberal len málokto. Napríklad, u detí vo veľkom prebieha tzv. aeróbna glykolýza, ktorá umožňuje rast a formovanie synaptických prepojení. Proces začína spomaľovať už keď dosiahneme dospelosť a s pribúdajúcim vekom upadá postupne ešte viac. Mozog síce na svoje fungovanie stále využíva glukózu, no kým človek dosiahne vek 60 rokov, tento proces sa celkom spomalí.

Foto: unsplash

Spotreba glukózy

Samozrejme, všetky procesy týkajúce sa fungovania mozgu sú pre každého človeka jedinečné, avšak na to, aby sa podarilo zistiť rozdiely medzi mužmi a ženami využili vedci tzv. PET scany, vďaka ktorým mohli porovnať mozgy 121 žien a 84 mužov vo veku od 20 do 82 rokov. Porovnávali prietok kyslíka a glukózy mozgom, aby mohli zistiť, v akej miere je glukóza využívaná na spomínanú aeróbu glykolýzu. Následne dokázali určiť vzťah medzi vekom človeka a mozgovým metabolizmom.

Spomaľovanie už v mladosti

Výsledky boli vskutku zaujímavé. Ukázali totiž, že mozog žien bol v priemere o 3,8 roka mladší, ako mozog mužov v rovnakom veku. Naopak mozog mužov bol zas o 2,4 roka starší, ako bol ich aktuálny vek. Tieto rozdiely sa však netýkajú len starších generácií, pozorovateľné sú už vo veku 20 rokov. Ďalším cieľom vedcov je zistiť, či sa u ľudí s „mladším“ mozgom vyskytuje menej kognitívnych ťažkostí, ako u tých so starším mozgom. Tiež ste na výsledky zvedaví?

sciencealert
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy