Psych.sk / /
Každý klame. Poznáte to, niekedy sú to maličkosti, no horšie je, ak ide o zásadné veci. Keď lož odhalíme, pýtame sa samých seba, ako sme mohli byť takí hlúpi a neprísť na to skôr.

Možno ste už skúšali rôzne tipy a triky, alebo možno máte nejaké vlastné spôsoby, ako prísť na to, že to, čo vám niekto hovorí, nie je pravda. Podarilo sa vám však lož odhaliť zakaždým? Buďte úprimní, napriek tomu, že ste sa snažili byť obozretní, už veľakrát ste sa nechali nachytať. Mnohé štúdie dokázali, že úspešnosť pri odhaľovaní klamstva je skôr vecou náhody, než vecou našej šikovnosti. Vždy však existuje niečo, čím môžete k náhode dopomôcť…

Najnovší výskum z oblasti detekcie lží priniesol v istom zmysle, staro-nové informácie. Ide o metódu aktívneho pýtania sa, ktorá sa ukázala ako spoľahlivá až v 97,8% prípadoch klamstiev. Možno si poviete, že o niečom podobnom ste už počuli, no neprestávajte čítať, pretože v tomto prípade nejde o klasické zameranie sa na potenie, alebo vyhýbanie sa očnému kontaktu.

V sérii experimentov hrali účastníci hru, pri ktorej mali možnosť tajne podvádzať. Následne boli vypočutí pomocou techník aktívneho pýtania sa. Jednak išlo o techniku REID, ktorá sa ukázala ako stopercentne spoľahlivá a jednak o spôsoby vypočúvania, ktoré používajú agenti FBI. Tie však už boli o niečo menej účinné.

Obe metódy mali spoločný jeden aspekt, a to fakt, že vypočúvajúci sa aktívne zapájali do dialógu a otázky, ktoré kládli, sa zameriavali na konkrétne, spomenuté detaily. Z výskumu vyplýva, že kľúčom k odhaleniu klamstva je schopnosť klásť dobré otázky, pričom aj malé zmeny v spôsobe opytovania sa môžu mať pozoruhodné účinky.

Unsplash.com / Emily Morter

Ďalším problémom je každodenná „prezumpcia neviny“, tzn., že máme sklon predpokladať a podvedome očakávať, že ľudia nám neklamú, a veriť informáciám, ktoré nám podávajú.

Ako sa teda zlepšiť v odhaľovaní lží? Snažte sa viac počúvať človeka, s ktorým sa rozprávate. Pokúste sa zapamätať si drobné detaily, ktoré váš náprotivok v dialógu spomenie, a neskôr sa na ne nečakane opýtajte. Ak máte podozrenie, že vám niekto klame, využite aj moment prekvapenia a znenazdajky sa ho opýtajte na nejakú nesúvisiacu udalosť. Tým ho zneistíte, a ak klame, bude mať problém opäť nadviazať na informácie, ktoré vám spomínal predtým.

Aj keď vo vás vaše podozrenie vzbudzuje hnev alebo sklamanie, snažte sa nedať ich najavo, aby človek, ktorého podozrievate, nezistil, že vaša dôvera voči nemu je naštrbená.

pixabay.com

Je normálne, že ak ste úprimní, očakávate, že ostatní sa budú správať podobne. No nikdy by ste, vo vlastnom záujme, nemali prostoducho veriť všetkému, čo vám ľudia povedia. Ľudia toho nahovoria veľa…

Pozri aj: 5 fráz, ktorými sa väčšinou chronickí klamári sami usvedčia a dajú nimi najavo, že klamú

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)