Psych.sk / /
Určite ste už počuli, že psychológia sa zaoberá aj tým, čo o človeku prezrádza jeho písmo. Konkrétne to študuje odbor grafológia. Aj keď to v praxi vyzerá inak, než si predstavujete na základe filmov a seriálov, z písma sa dá vyčítať naozaj veľa.

Možno ste sa už stretli s populárnymi opismi toho, čo znamená malé či veľké písmo, čo odráža sklon písma a podobne. Písmo, ba už len podpis, svedčí nielen o tom, či je niekto introvert alebo extrovert, ale podľa najnovšej štúdie aj o tom, či má niekto narcistické rysy. Ako alebo na základe čoho sa to dá zistiť? To vám o chvíľu prezradíme.

Skupina vedcov sa zaoberala rozborom podpisov viac ako 500 manažérov, lídrov a riaditeľov. Samozrejme nie priamo, ich zdrojom boli archívy skrachovaných spoločností. Na paškál si zobrali aj pracovnú činnosť každého z nich a zistili, že manažéri a riaditelia s najväčšími podpismi už majú niečo na rováši.

Unsplash.com

Dosvedčovali to ich záznamy, v ktorých sa našlo viacero nezrovnalostí. Bádatelia sa tým zaoberali len na vedeckej úrovni. Predpokladali, že narcistické rysy osobnosti sa priamo prejavia aj na veľkosti podpisu a nepriamo na kontraproduktívnom správaní, ako sú napríklad rôzne podvody či úplatky.

Vedúci tímu, doktor Charles Ham pripustil, že v ideálnom prípade by dali manažérom a riaditeľom aj test osobnosti na overenie svojich predbežných zistení, no v tomto prípade to nebolo možné. Ako náhradu preto použili dva štatistické testy, ktoré určili koreláciu medzi veľkosťou podpisu a narcizmom. A tie tento vzťah potvrdili.

Doktor Ham dodáva, že narcizmus ľudia často chápu nesprávne a preto ho hodnotia veľakrát kladne. No narcizmus, to nie je len prehnaná sebaláska a nepriestrelné sebavedomie, ako sa často domnievame. Zahŕňa v sebe aj také vlastnosti ako autoritatívnosť, despotizmus, túžba po moci či sklony k vykorisťovaniu. Žiaľ, týchto tienistých stránok je pri tejto poruche osobnosti viac, než tých svetlých.

Unsplash.com

Závery, ktoré z tejto štúdie vyplývajú, sú dva. Prvý vás azda zaujíma viac – o narcizme svedčí nielen veľkosť podpisu, ale i to, či niekto presiahne vyznačené miesto, použije výkričník, prípadne iné nápadné znaky.

Druhý záver poukazuje na zarážajúcejší fakt – zdá sa, že osôb s narcistickými rysmi je medzi nami viac, než si myslíme. Možno si poviete, že vám to nevadí, no to pravdepodobne len preto, že ste ešte s takýmto človekom neboli v kontakte. Dávajte si na nich radšej pozor, ak si ich pustíte príliš blízko k telu, či už ako partnerov v práci alebo v súkromnom živote, môžu vám ho obrátiť naruby.

Pozri aj: Existujú len 3 typy narcistov. Vieme, ako ich bez problémov odhalíte už na prvom rande

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)