Foto: youtube.com (screen)

Až moc preverí skutočný charakter človeka.

Tak sa zdá, že niektorí nízki muži si svoj komplex z chýbajúcich centimetrov kompenzujú zvýšenou agresivitou. Chcú si tak nielen zvýšiť svoje sebavedomie, ale aj pole pôsobenia. O tom, že to nepovedie k ničomu dobrému, nemožno vôbec pochybovať. Dôkazom toho je práve Napoleon – (údajne) malý uzlík nervov, ktorý prišiel k moci a narobil vo svete veľa zla. To, že zvýšená agresivita je problémom nízkych ľudí pri moci, dokázala už aj veda.

Sú dve veci, ktoré preveria charakter človeka. Prvou je neobmedzená moc a tou druhou sú peniaze. Práve tieto dve atribúty dokážu naplno odhaliť povahu každého človeka.

Napoleonov komplex

Photo by Ryan Holloway on Unsplash

Tento komplex sa nazýva aj syndróm malého muža. Ako vraví jeho názov, ide presne o kompenzáciu nízkej výšky u mužov. Sám Napoleon, ktorý v skutočnosti nebol až taký nízky, pretože meral 1,7 metra, tvrdil nasledovné: „Možnože ste vyšší, ale ja som vyššie.“ Bol si absolútne vedomý toho, akú silu má neobmedzená moc.

To, že nízki muži majú v skutočnosti väčšie sklony k agresivite, dosvedčila aj zaujímavá štúdia publikovaná v magazíne Psychological Science.

Vedci skúmali účastníkov prostredníctvom ekonomických spoločenských hier. Mužov rozdelili do dvoch skupín. V prvej skupine sa nachádzali muži, ktorým dali v hre absolútnu moc a drvivú väčšinu peňazí. Na základe analýzy výsledkov vedci zistili, že nižší muži prejavovali pri hre vyššiu agresivitu a v hre si pre seba nechávali oveľa viac finančných prostriedkov, než muži s priemernou alebo nadpriemernou výškou.

Chcú dominovať nad svojím súperom

Photo by Drew Hays on Unsplash

I keď hra môže vyzerať na prvý pohľad nevinne, vedci tvrdia, že výsledky z nej možno aplikovať aj do bežného života. Nízki muži majú v interakcii s mužským súperom skutočne sklon prejavovať svoje diktátorské črty, pričom svoju dominanciu neraz dávajú najavo agresívne. Možno má ich správanie korene v evolučnej biológii, kedy mali nízki jedinci menšie šance na prežitie. Neostávalo im nič iné, než kompenzovať tento svoj nedostatok. I keď agresivita a dominancia sú vôbec tým najnešťastnejším spôsobom, ako zaujať.

Našťastie, aj medzi nízkymi mužmi sa nájdu výnimky, ktoré sú dôkazom toho, že človek sa nemusí stať otrokom moci.

psypost
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy