Jedna z našich emócií môže trvať nepretržite až 5 dní. Tušíte, o ktorú ide?

Ak hádate smútok, váš tip je veľmi správny. Práve on je totiž najdlhšie trvajúcou emóciu a trvanie tej najkrátkodobejšej prevyšuje až neuveriteľných 240 krát. Toto zistenie je výsledkom jedinečnej štúdie, ktorá porovnala trvanie jednotlivých ľudských emócií a vysvetlila, prečo je tomu tak.

Smútok môže nepretržite trvať až 5 dní

Vedci porovnali dobu jeho trvania s inými emóciami, ako napríklad podráždenie, zahanbenie, prekvapenie, či dokonca nudenie sa. Smútok však s obrovským náskokom „predbehol“ ktorúkoľvek inú emóciu a svojím trvaním sa zaradil na prvú priečku.

Štúdia zverejnená v magazíne Motivation and Emotion potvrdila, že jedným z dôvodov je to, že smútok je väčšinou spájaný s udalosťou, ktorá bude mať na ďalší život človeka významný a dlhodobý vplyv. Zatiaľ čo na situáciu, ktorá vo vás vyvolala zahanbenie zabudnete za pár hodín, na udalosť vyvolávajúcu smútok niekedy nezabudnete po celý život – ako je to napríklad pri strate milovanej osoby a podobne.

Aké je trvanie ostatných emócií?

Vedci však skúmali aj to, koľko trvajú naše ostatné emócie. Ako najkrátkodobejšie sa ukázali znechutenie a zahanbenie, ktoré trvajú len polhodinu. Prehľad trvania všetkých nájdete v nižšie priloženej tabuľke. Ako však upozorňujú samotní autori štúdie – ide o dobu vyjadrenú v hodinách, počas ktorej trvá daná emócia nepretržite a v rovnakej intenzite.

Emócia Trvanie (hod.)
Znechutenie 0,5
Zahanbenie 0,5
Strach 0,7
Poníženie 0,8
Súcit 1,3
Podráždenie 1,3
Prekvapenie 2,0
Nuda 2,0
Hnev 2,0
Hrdosť 2,6
Stres 3,0
Vina 3,5
Vďačnosť 5,0
Nadšenie 6,0
Úľava 8,0
Žiarlivosť 15
Spokojnosť 24
Sklamanie 24
Úzkosť 24
Nádej 24
Zúfalstvo 24
Radosť 35
Nenávisť 60
Smútok 120

Ako môžete vidieť, druhou najdlhšie trvajúcou emóciu je nenávisť, ktorá môže nepretržite a bez „vyrušenia“ inou emóciou trvať až 60 hodín. Naopak, trvanie pozitívnych emócií ako spokojnosť, nádej či radosť je kratšie približne až o polovicu. Vychutnajte si ich preto vždy naplno a snažte sa z nich vyťažiť maximum.

Pozri aj: 7 EMOČNÝCH PREJAVOV, O KTORÝCH SI MYSLÍME, ŽE SÚ ZLÉ, NO V SKUTOČNOSTI SÚ PRE NÁS VEĽMI PROSPEŠNÉ

psych.sk (Henrieta Balázsová), spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy