Foto: Pexels

Mnohí z nás majú pocit, že by sme mali byť vždy ochotní pomôcť druhým, a tým pádom si myslíme, že odmietnutie niekoho je znamením sebeckosti alebo neochoty.

Avšak pravda je taká, že občas musíme povedať „nie“, aby sme si zachovali svoje zdravie, duševnú pohodu a osobné hranice.

Článok pokračuje pod videom ↓

V tomto článku sa budeme venovať tipom, ako povedať „nie“ bez pocitu viny a naučíme sa lepšie chrániť svoje priority a potreby.

1. Uvedomte si hodnotu vášho času a energie

Čas je jedným z najcennejších darov života – každý deň má iba 24 hodín a raz stratený čas už nikdy nezískate späť. Energiu tiež môžeme posudzovať podobne – máme obmedzené množstvo energie na to, aby sme splnili svoje povinnosti a postarali sa o seba samých. Ak prijímate každú úlohu, ktorá vám prichádza naproti, riskujete, že sa rýchlo vyčerpáte a stanete sa menej efektívnymi vo svojej práci alebo vo vzťahoch.

Kľúčom je naučiť sa rozpoznať hodnotu vášho času a energie. Je dôležité uvedomiť si, že nie ste schopní pomôcť druhým, ak ste vy sami vystresovaní alebo unavení. Naučte sa vnímať svoj čas ako vzácny zdroj a nenechajte ho plytvať na veciach, ktoré vám neposlúžia.

2. Naučte sa hovoriť „nie“ jasne a sebavedomo

Povedať „nie“ nemusí byť nepríjemné ani konfrontačné. Skutočná sila spočíva v tom vedieť povedať „nie“ tak, aby druhá strana pochopila vaše dôvody a rešpektovala vaše rozhodnutie. Praktizujte jasne a sebavedomo formulovať svoje odmietnutie bez zbytočných ospravedlnení alebo zdôvodnenia.

Foto: Pexels

Pokúste sa napríklad povedať: „Ďakujem za ponuku spolupráce na tomto projekte, ale momentálne nemám dostatok času na to, aby som sa mu mohol/mohla plne venovať.“ Týmto spôsobom dávate druhej strane najavo, že si vážite ich ponuku, ale nemôžete ju prijať z dôvodu nedostatku času.

3. Navrhnite alternatívy alebo kompromisy

Keď odmietate niečo alebo niekoho, môžete sa pokúsiť nájsť riešenie, ktoré by uspokojilo obe strany. Ak napríklad nemáte čas pomôcť kamarátovi s presťahovaním, môžete mu ponúknuť pomoc v inom termíne alebo ho odkázať na ďalšiu osobu, ktorá by bola ochotná pomôcť.

4. Dovoľte si cítiť sa sebaisto v rozhodnutiach

Ak ste sa rozhodli povedať „nie“, urobili ste tak z určitého dôvodu a je dôležité stáť si za týmto rozhodnutím. Neustupujte pod tlakom okolia a nenechajte sa zmanipulovať pocitmi viny. Vaše potreby a priority sú dôležitejšie ako tie ostatných a máte právo chrániť svoje hranice.

5. Zaoberajte sa pocitmi viny konštruktívne

Pocit viny po odmietnutí niekoho možno znížiť tým, že si uvedomíme, že nie sme zodpovední za šťastie a úspech druhých. Ste len človek s obmedzenými zdrojmi a nemôžete byť všade a pre všetkých.

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov