Alexandra Geletová / /
Tieto zákony vám otvoria cestu k láske, šťastiu a pohode.

Každý človek, nech už je navonok akýkoľvek zlý, je vo svojej samotnej podstate, vo svojom vnútri dobrý. Veľakrát sa stáva to, že práve na to dobro zakorenené v našom srdci zabúdame a necháme si hlavu popliesť vonkajšími vplyvmi. A presne to vedel aj Budha. Pripomeňte si  to aj vy prostredníctvom týchto šiestich zákonov lásky podľa Budhu, nad ktorými by sme sa mali minimálne zamyslieť a skúsiť podľa nich žiť.

#1 Ak skutočne milujete samých seba, nikdy neublížite nikomu inému.

Aby ste našli pravú lásku, musíte najprv milovať seba. Pretože len vtedy, keď skutočne milujete samých seba, môžete nájsť odraz tejto lásky v očiach inej osoby. Všetci sme duchovne spojení, a až keď si uvedomíme túto jednotu, vytvoríme možnosť odovzdať sa iným ľuďom.

#2 Mier prichádza zvnútra.

Podľa Budhu, ak sa snažíme hľadať šťastie vonku, vždy to skončí sklamaním. Je to preto, pretože všetko, čo je vonku, je iba dočasné a spokojnosť odvodená z vonkajších objektov netrvá dlho. Namiesto toho by sme sa mali snažiť nájsť mier a lásku, ktoré sú v hlbinách našej duše. V tom spočíva večná dokonalosť a spokojnosť, narozdiel od vonkajšieho sveta.

unsplash.com

#3 Milujte celý svet tak, ako matka miluje svoje jediné dieťa.

Svet by bol naozaj celkom iným miestom, ak by sa k nemu ľudia správali tak, ako sa správajú k svojej vlastnej rodine. Musíme si uvedomiť, že nielen naši blízki, ale všetci ľudia okolo nás si zaslúžia takú lásku. Iba tak budeme žiť vo svete, kde si budeme navzájom pomáhať a šíriť kruh lásky.

#4 Slová, ktoré vyslovíme, by mali byť vybrané opatrne. Ľudia, ktorí ich budú počuť, budú nimi ovplyvnení – či už v dobrom alebo v zlom.

Slová, ktoré už sú raz povedané, sa nedajú vrátiť späť. Mali by sme ich preto vyberať múdro a s rozvahou. Niekedy je veľmi ťažké zachovať si chladnú hlavu a nevyletieť na ostatných s nepríjemnou urážkou, ale ešte ťažšie je naprávať narušené vzťahy.

pexels.com

#5 Nenávisť sa nedá zastaviť nenávisťou. Nenávisť sa dokáže zastaviť iba láskou.

Mali by sme mať na pamäti, že ak nás niekto konfrontuje s krutými slovami, rozhnevanie nie je jediná možnosť, ktorú máme. Existujú lepšie spôsoby, ako reagovať na veci. Hnev dokáže spôsobiť nenapraviteľné škody v každom vzťahu. Ak by sme naopak konali pokojne, zachránilo by to náš vzťah a posilnilo väzby.

#6 Šťastie sa nikdy nedostane tým, ktorí si nevedia vážiť to, čo už majú.

Ak sa nám nedarí nájsť šťastie vo veciach, ktoré už máme, je pravdepodobné, že ho už nenájdeme nikde. Mali by sme byť vďační za ľudí, veci či príležitosti v našom živote, pretože z toho pramení naše šťastie. Ak neustále hľadáme niečo lepšie, riskujeme, že stratíme veci, ktoré už máme.

Pozri aj: Budha a jeho 10 najvplyvnejších a najkrajších výrokov

simplecapacity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)