mycowichanvalleynow.com

Michal Blaško / / Ekológia
Poďme sa konkrétnejšie pozrieť na tie najbežnejšie odpady z domácnosti a ich následné triedenie, ktoré sme doteraz robili zle.

Keď už musíme vytvárať odpad, mali by sme sa ho naučiť čo najefektívnejšie triediť, aby mohol byť recyklovaný a znovu použitý. Kam naozaj patria vyslúžilé žiarovky, cigaretové špaky či baterky? Pozrieme sa na najčastejšie chyby, na to, čo robíme zle.

Špinavé plasty sme doteraz hádzali do plastov zašpinené, no tégliky od jogurtov a iné plasty znečistené potravinami, farbami, či zemou, sa pred vyhodením do plastov musia umyť.

Pixabay
Pixabay

Krabičku od cigariet sme doteraz hádzali do komunálneho odpadu alebo do papiera, no jej kartónová časť patrí do papiera a jej plastový obal do plastov.

Pixabay
Pixabay

Tetrapak nepatrí do papiera, je to totiž kombinovaný materiál a má v niektorých mestách svoj vlastný kontajner. Kde nie, dá sa odovzdať do školského zberu.

Flickr
Flickr

Plechovky a konzervy pred vyhodením do kovov treba vypláchnuť od zvyškov jedál.

Sklenené fľaše sme vyhadzovali aj s vrchnáčikmi či korkami, no do skla ich vyhadzujeme bez nich.

Pixabay
Pixabay

Objem plastových fliaš pred vyhodením zmenšíme stlačením, zmestí sa ich tam oveľa viac, všakže.

Pixabay
Pixabay

Elektro odpad ako staré rádio, žiarovky, chladničky, autobatéria či mobil, neparia do lesa, ale do zberných dvorov.

Použitá vreckovka nepatrí do papiera. Patrí do biologicky rozložiteľného odpadu, takisto aj vlasy, chlpy a piliny, kávové a čajové zvyšky, zvyšky z ovocia aj zeleniny.

mycowichanvalleynow.com
mycowichanvalleynow.com

Staré nespotrebované lieky, ihly, striekačky je možné vrátiť v lekárňach, hádzať ich do komunálneho odpadu je nebezpečné.

Popolník sa vysýpa do komunálneho odpadu, aspoň zatiaľ, kým sa zo špakov od cigariet nenaučíme stavať domy.

Pixabay
Pixabay

Plast je kapitola sama o sebe, vyrába sa z ropy (neobnoviteľný prírodný zdroj) a vďaka svojim vlastnostiam sú v prírode takmer nezničiteľné. Sú recyklovateľné len obmedzene.

Naproti tomu, papier je veľmi dobre recyklovateľný, až 5 až 8-krát a až potom je následne kompostovateľný.

Pixabay
Pixabay

Sklo je biologicky neaktívny materiál, a teda sa v prírode rozloží asi za 4-tisíc rokov, ale je 100-percentne recyklovateľné, nakoľko tavením nestráca svoje vlastnosti.

Kovy sa rozoberajú na jednotlivé druhy (napr. meď, hliník) a následne sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe.

Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu spočíva v kompostovaní, ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva.

Kontajnery pred panelákmi sú tu pre nás, správnym separovaním odpadu v konečnom dôsledku šetríme prírodu. Rozmýšľaním a cieleným výberom môžme ale odpad znižovať už pri nákupoch a vlastne v každej sfére nášho života. Čím menej plastu, tým lepšie.

interez.sk (Hárvy)


Komentovať (0)