ilu.: Alex Norris

Branislav Blaško / / Série
Ilustrácie plné sklamania, ktoré dokonale vystihujú život dospelákov.
0
Komentovať (0)