foto: Pixabay

Mária S. / / Série
Oproti klasickým testom pozostávajúcim z mnohých otázok, sa tento test zdá ako niečo, čo zvládnete ľavou zadnou. Nenechajte sa však zmiasť.

IQ testy snáď nikdy neklesnú na popularite. Hlavne preto, že ľudia sa radi porovnávajú.  Väčšina z nás už niekedy v živote robila IQ test so zámerom zistiť, ako sme na tom inteligenčne v porovnaní so zvyškom populácie. Rôznymi spôsobmi sa človek môže dostať k testom rôznej dĺžky či namáhavosti. Oproti klasickým IQ testom plných otázok z rôznych oblastí, je však tento trochu odlišný a to nie len svojou dĺžkou ale aj špecifickým zameraním.

Tento IQ test, s prívlastkom najkratší, sa volá CRT (Cognitive Reflection Test), čiže test kognitívnej reflexie. Zostavil ho psychológ Shane Frederick v roku 2005. Tento test sa meria tendenciu nepodľahnúť prvej, zdanlivo jasnej odpovedi, ale naopak hlbšie sa zamyslieť nad daným problémom.

pixabay

Ako aj pri iných IQ testoch, aj tu je kľúčové, ako rýchlo zvládnete tieto otázky správne vyriešiť.

Skúste teda na tieto 3 otázky nájsť správnu odpoveď v čo najkratšom čase a zapíšte si ich.

Otázky:

  • 1. Pálka a loptička spolu stoja 1.10€. Pálka stojí o 1.00€ viac ako loptička. Koľko stojí loptička?
  • 2. Piatim strojom trvá päť minút, kým vyrobia päť výrobkov. Za aký čas by 100 strojov vyrobilo 100 výrobkov?
  • 3. V jazere sa rozrastajú lekná. Priestor, ktorý vypĺňajú, sa každý deň zdvojnásobuje. Potrvá 48 dní, pokým lekná zaplnia celý povrch jazera. Ako dlho bude trvať, kým zaplnia polovicu jazera?

Mnohým z nás okamžite napadnú nasledujúce odpovede:

  • 1. 10 centov
  • 2. 100 minút
  • 3. 24 dní

Tieto odpovede sú však nesprávne. Ak ste teda práve takto odpovedali, predtým ako prejdete k správnym odpovediam, skúste sa nad týmito otázkami zamyslieť opäť.


Vysvetlenie správnych odpovedí:

1. správna odpoveď: 5 centov

Loptička je naša neznáma X a o pálke vieme, že z výslednej ceny stojí o 1 euro viac ako loptička:
Čiže loptička + pálka je X+1

X+ (x+1) = 1,1
2x+1= 1,1
2x= 0,1
X= 0,05

Alebo „polopatisticky“: pálka je o 1 euro drahšia a teda kebyže loptička stojí 10 centov, tak pálka by bola drahšia len o 90 centov. Keď však pálka stojí 1,05 eura a loptička 5 centov, tak pálka je od loptičky drahšia o euro.

2. Správna odpoveď:  100 strojov by vyrobilo 100 výrobkov za 5 minút

Päť strojov vyrobí päť kusov za päť minút.

Ide o to, že jeden stroj pracuje na jednom kuse výrobku 5 minút, nezáležiac od počtu strojov, či požadovaných výrobkov.

To znamená, že keď máme rovnaký počet strojov a výrobkov, v tomto prípade 100, tak každý zo 100 strojov vyrobí jeden kus (čiže všetky stroje dokopy 100 kusov) za 5 minút.

3. Správna odpoveď: Bude to trvať 47 dní

48. deň bude jazero pokryté celé. Plocha pokrytia sa zdvojnásobuje každým dňom. Slovu polovica a tomu, že celok sa skladá z dvoch polovíc, rozumieme všetci.

To znamená, že ak sa malo zo 47. na 48. deň zdvojnásobením zaplniť celé, tak na 47. deň muselo byť zaplnené len polovične.


Podľa Fredericka, existujú dva hlavné typy kognitívnej aktivity. Systém 1 a 2. Systém 1 nám okamžite ponúkne intuitívnu odpoveď, ktorá je v rámci tohto testu nesprávna. Na správne zodpovedanie treba zahrnúť systém 2, ktorý si vyžaduje, aby ste reflektovali na chyby v zmýšľaní, ktoré ste vykonali pri odpovedi podľa systému 1.

Ak ste teda najskôr podľahli „systému 1“, nemáte sa za čo hanbiť. V štúdii, do ktorej sa zapojilo 3 500 ľudí, až 33% nezodpovedalo správne ani jednu otázku a 83% odpovedalo zle aspoň na jednu. Okrem toho, aj spomedzi vzorky študentov prestížnej americkej školy MIT, bolo schopných správne zodpovedať všetky tri otázky iba 48%.

Tento IQ test sleduje predovšetkým vašu schopnosť reflektovať na vlastné zmýšľanie. Taktiež má koreláciu s mnohými aspektmi ekonomického myslenia a počítania. Váš výkon je vo veľkom ovplyvnený aj tým, či ste si vedomí toho, čo sa tento test snaží zistiť. Tí, ktorí boli s CRT už oboznámení, majú oveľa väčšiu tendenciu tento test vyriešiť správne ako tí, ktorí sa s ním stretnú po prvý krát a bez vysvetlenia.

Pravdaže potrebujete dostatočné kognitívne schopnosti na riešenie samotného problému, no dôležitejšie je najskôr si uvedomiť, že nemôžete prijať odpoveď, ktorú vám ponúka systém 1. Niektorí okamžite vedia správne odpovede, pokým iní majú problém test vyriešiť aj po reflexii na ich pôvodné intuitívne odpovede. Pre niektorých prichádza odpoveď systému 2 hneď po tom, no iní musia mať kapacitu na to, aby mohli aktívne potláčať systém 1.

Pozri aj: Nezaplatíš za ne ani 1 cent. 7 vecí, ktoré sú na Slovensku úplne zadarmo

indy100.com
Komentovať (0)