businessinsider.com

Matej Mensatoris / / News
Užívanie marihuany v mladom veku môže negatívne vplývať na vývin mozgu a kognitívnych schopností.

Z mnohých strán počúvame rôzne názory, ale aj špekulácie o tom, ako marihuana vplýva alebo nevplýva na ľudskú myseľ. Viaceré štúdie poukazujú na pozitívne účinky užívania konope pri rôznych ochoreniach, iné štúdie sledujú, ako marihuana vplýva na vývin človeka a jeho osobnosti. A kým užívanie marihuany v dospelosti nemá výrazne negatívny vplyv na dospelého jedinca, to sa rozhodne nedá povedať o situácii, keď marihuanu fajčia tínedžeri. 

Akademici z lekárskej univerzity v Marylande dospeli k záveru, že tí, ktorí fajčia konope raz za týždeň v priebehu dospievania, majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku schizofrénie a poruchy osobnosti a čo je takisto veľmi znepokojivé, tak môže nastať aj trvalé zníženie inteligencie. Štúdia hovorí o 13 až 15 ročných.

Výskum ale neprebiehal tak, že by lekári podávali marihuanu deťom. Namiesto detí boli použité myši, ktoré boli v porovnateľnom veku ako tínedžeri. Myšiam boli podávané ekvivalentné dávky konope a následne sledovali ich osciláciu v mozgovej kôre.

Pixabay

Táto aktivita v mozgovej kôre je hlavnou súčasťou kognitívnych procesov a je kľúčová pri vývine mozgu v mladosti. Výsledky teda ukazujú, že fajčenie marihuany v mladom veku má výrazne negatívny vplyv a môže spôsobiť trvalé poškodenie mozgu. Vedci vykonávali tieto testy aj u myší v staršom veku, tam ale takéto negatívne javy nezaznamenali.

Marihuana je síce zaraďovaná medzi ľahké drogy, čo evokuje, že nie je až tak nebezpečná, rozhodne však nepatrí do rúk mladších ročníkov. A aj keď výskumy neukázali negatívny vplyv na mozog dospelých ľudí, rozhodne vám ju neodporúčame užívať.

Pozri aj: Ako dlho ostanú nelegálne drogy v ľudskom tele? Toto by ste mali určite vedieť

interez.sk (Matej Mensatoris), theladbible.com


Komentovať (0)