Foto: Instagram (lelathestrange, wolfconservationcenter)

Ľuboš Belko / / Zviera
Ľudstvo nie je ochotné naprávať svoje škody.

Pytliactvo na Slovensku nie je takou raritou, ako by sme dúfali. V zahraničí tobôž nie. A často sa vzťahuje nielen na rozšírené druhy, ale o to smutnejšie je, že postihuje aj zvieratá, ktoré sú na pokraji vyhynutia. Teraz hovoríme o vlkovi sivočervenom, ktorý sa vo voľnej prírode nachádza len v jednej americkej oblasti a to v počte 45 až 60 druhov. To rozhodne nie je veľa. Ich ochrana sa ale čoskoro skončí a vtedy budú ešte ľahšou obeťou pre nezákonný lov.

Americká vláda v súčasnosti vedie jeden z mnohých programov, ktorý ma za úlohu chrániť vlka sivočerveného. V novom prehlásení senátu, ktoré je venované ochrane životného prostredia, je jeden ukrytý odstavec, v ktorom sa píše, že ochrana vlka sivočerveného bude od roku 2018 ukončená, pretože nedosiahla svoj efekt. Toto vyhlásenie sa však neopiera o žiadnu reálnu vedeckú štúdiu, ktorá by ho potvrdzovala ako pravdivé.

Red wolf

Vyhlásenie sa tiež opiera o to, že táto ochrana má negatívny dopad na majiteľov pozemkov v prirodzenom prostredí vlka sivočerveného. Počet týchto vlkov, ktorí sa nachádzajú len na jednom území v Severnej Karolíne je 45 až 60, no aj to len vďaka úspešnému programu z roku 1987, ktorý mal za úlohu obnoviť ich populáciu. Ich nízky počet vznikol v 60. rokoch minulého storočia, kedy bolo zničené ich prirodzené prostredie.

Ide o najohrozenejší druh psovitých šeliem na planéte. Vláda sa snaží ukončiť program ochrany týchto vlkov už roky. Majitelia pozemkov a lovci v tejto oblasti podporujú túto myšlienku. Väčšina vedcov však nesúhlasí s ukončením programu, ani s tvrdením, že nemá žiadny efekt. Pôvodný zámer bol obnoviť populáciu vlkov na 220 jedincov v divočine a je jasné, že tento cieľ sa zatiaľ naplniť nepodarilo. A to je dôvod, pre ktorý vláda chce ukončiť program.

Republikáni sa snažia zatĺcť posledný klinec do rakvy s názvom obnova vlka sivočerveného v divočine,“ povedal Perrin de Jong, advokát Centra pre biologickú rozmanitosť. „Snaha senátora Murkowskiho popohnať tento druh k vyhynutiu, je morálnym zločinom.“ Za týmto rozhodnutím stojí republikánska časť vlády, ktorá často nebola podporovateľom záchrany zvierat.

Každý zákonodárny orgán, ktorý sa snaží popohnať nejaké zviera k vyhynutiu by mal prejsť prísnou reformou, keďže je ľudskou zodpovednosťou, aby sme napravili to, čo sme napáchali. Ako osud vlka sivočerveného dopadne je zatiaľ vo hviezdach. Budeme však dúfať, že ukončiť tento program nebude americkému senátu umožnené.

Pozri aj: V blízkosti Eiffelovej veže sa prechádzal tiger, ktorý ušiel z cirkusu. Policajti zviera neodchytili, ale na mieste zastrelili

iflscience.com
0
Komentovať (0)